Verbod op spieringvisserij in IJsselmeer

Verbod op spieringvisserij in IJsselmeer
© Rien Floris
Volendamse spieringvissers aan het werk, toen het nog mocht.

De IJsselmeervissers mogen niet meer op spiering vissen. Het visdiefje krijgt voorrang. Vissers willen dat dan hun rechten worden afgekocht.

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) geeft ook dit jaar geen toestemming voor de visserij op het ’komkommervisje’, dat doorgaans in de Spaanse frituur belandt.

De IJsselmeervissers hebben sinds 2012 geen spiering mogen vangen in afwachting van een nieuw protocol voor deze visserij in het vroege voorjaar. Daarbij zouden de natuurbeschermingswet en visserijwet leidraad zijn. Wageningen Marine Research deed onderzoek naar het spieringbestand en stelde een dynamisch model met ruimte voor natuur en visserij. Er werd een ’moratorium afgekondigd en er zou meer onderzoek moeten worden gedaan.

Maar dat rapport dat in 2013 werd gemaakt, blijkt in een bureaula op het ministerie te zijn beland. Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond: ,,Er is geen verder onderzoek gedaan. Het resultaat is dat er niet gevist kan worden, ook niet als er veel spiering in het IJsselmeer zit. Dat is heel frustrerend voor de vissers. Het ministerie is als visserijbeheerder verantwoordelijk en moet duidelijkheid verschaffen. Ook als er nu een gezond spieringbestand is, mag er niet worden gevist. We zitten muurvast.”

Visdiefje

Eén van de redenen om de visserij niet toe te staan, is dat het niet goed gaat met visetende watervogels, waaronder het visdiefje. Die soort broedt op het kunstmatige eiland de Kreupel bij Andijk en op de Marker Wadden.

De spieringvisserij vond in het vroege voorjaar maart/april plaats. Het komkommervisje zoals de spiering wordt genoemd wordt gegeten door andere vissen en vogels, maar is ook een delicatesse.

Het eenjarige visje verdwijnt volgens vissers in warme zomers voor 99 procent uit het IJsselmeer, dan zijn de eitjes voor het volgende jaar al gelegd.

Volgens IJsselmeervisser Jan Last uit Hoorn zorgde de spieringvisserij in de goede jaren voor twintig procent van de omzet. Er waren zelfs vissers die hun schip lieten aanpassen voor de spieringvisserij omdat er veel bakken aan boord moeten kunnen.

Dwangsom

Last: ,,Vorig jaar zijn we nog een procedure gestart om met proefvisserij aan te tonen dat er wel degelijk spiering is, maar dat mocht niet. Ze dreigden zelfs met een dwangsom alsof we misdadigers zijn. Als het ministerie van deze visserij af wil, moeten ze de rechten en de materialen afkopen, dan is het duidelijk.’’

Het ministerie laat in de loop van 2018 weten welke stappen er gezet worden voor een alternatief.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws