Innovatiefonds wil impact hebben op Noord-Holland

Innovatiefonds wil impact hebben op Noord-Holland
© Foto Deen van Meer
Een 3D printer in actie.

Een leuk idee op papier is nog geen product, laat staan een succesvol bedrijf. En traditionele geldschieters zijn vaak huiverig om in een vroege fase te investeren. Hiervoor is het Innovatiefonds Noord-Holland in het leven geroepen. De eerste aanvragen voor een lening stromen al binnen.

Een innovatiefonds voor het mkb. Het was een van de punten in het coalitieakkoord, die drie jaar na de Statenverkiezingen nog niet waren gerealiseerd.

Deze maand kon echter het startsein worden gegeven voor het fonds dat startups en Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf moet helpen met innovatie.

Fondsmanager Wouter Keij beheerde eerder al een vergelijkbaar fonds in Noord-Limburg en daarvoor werkte in het buitenland voor Philips.

Volgens hem heeft de totstandkoming van het fonds op zich laten wachten doordat meerdere partijen zich bij het fonds hebben aangesloten. ,,Het heeft even geduurd, maar het fonds heeft nu wel meer geld beschikbaar.’’

21 miljoen euro

Het fonds is opgericht door de provincie - dat acht miljoen euro bijdraagt - in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het Academische Medisch Centrum, de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. Daarnaast stelt ook de Europese Unie vijf miljoen beschikbaar. In totaal is 21 miljoen beschikbaar.

,,Wat je ziet is dat als een ondernemer een idee heeft, het heel moeilijk is om dan al financiering te krijgen’’, zegt Keij. ,,Investeerders willen pas investeren als ze zeker weten dat iets werkt. Wij verstrekken leningen tijdens deze proof-of-conceptfase.’’

Het gaat om leningen van 50.000 tot maximaal 300.000 euro. Daarmee kunnen ondernemers bijvoorbeeld een prototype bouwen waarmee ze de boer op kunnen. ,,Als het idee bewezen is, dan hoop je dat investeerders opstaan en dat het product op de markt kan worden gebracht.’’

Kansrijke plannen

De eerste negen aanvragen zijn al ingediend via de site innovatiefondsnoordholland.nl. Op deze site kunnen ondernemers ook kijken of hun project bij het fonds past.

,,De eerste aanvragen zijn we nu aan het beoordelen’’, zegt Keij, die een team van vijf personen tot zijn beschikking heeft en daarnaast een beroep doet op deskundigen met branchespecifieke kennis. De fondsmanager moet de kansrijke plannen vervolgens voorleggen aan een onafhankelijke commissie.

,,De aanvragen zijn heel divers’’, zegt Keij. ,,Het gaat onder meer om een bedrijf dat werkzaam is in de gezondheidszorg, om gezonde voeding en duurzame energie. Wat voor ons belangrijk is dat het een gunstig effect heeft op de economie van Noord-Holland.’’

Bij de begroting is er rekening mee gehouden dat de fondsmanager en zijn team jaarlijks tweehonderd ideeën beoordelen, waarvan er twintig worden goedgekeurd en er tien succesvol zullen zijn. ,,Ik wil de lat hoger leggen en er meer goedkeuren.’’

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws