Erfgoed botst met vooruitgang

Erfgoed botst met vooruitgang
© Foto Rien Floris
De Geniedijk in Haarlemmermeer is doorsneden voor de A4

Als de Stelling van Amsterdam zaken blokkeert zodat je geen wijken en wegen kunt aanleggen, dan leidt dat tot maatschappelijke problemen.

Dat zegt Jan Overtoom van Bouwend Nederland (manager randstad Noord) in reactie op de perikelen rond de erfgoedstatus van de stelling waardoor de aansluiting A8-A9 terug naar de tekentafel moet.

De plannen zijn getorpedeerd door het advies van Icomos aan Unesco en dwingt de provincie in een spagaat. De Unescostatus is heilig, zeiden provinciale staten vorige week. Maar het verkeer moet ook doorgang vinden en er moet ook kunnen worden gebouwd. Het Unescostempel blokkeert voorlopig de vooruitgang.

Jan Overtoom schetst de spagaat: ,,Cultureel erfgoed vinden wij ook heel belangrijk, maar moet het zo zwaar wegen dat we in de achteruit gaan staan? Unesco moeten we respecteren. Zij kijken vanuit hun visie, maar het is jammer dat het zo strijdig is met andere belangen. Wij zouden graag wat meer flexibiliteit zien zodat de ontwikkelingen niet worden beperkt. We hebben gewoon ruimte nodig.’’

Noord-Holland moet volgens Overtoom nog zo’n 240.000 woningen bouwen. ,,Het grootste deel komt in het zuiden van de provincie. Daar is inderdaad ook heel veel stelling. Maar er zijn ook heel veel mensen die op een huis wachten. En de mobiliteit neemt toe omdat de huizenprijzen in de Randstad zo hoog zijn, dus krijg je ook veel verkeer. Het kan niet zo zijn dat mensen niet meer kunnen wonen en steeds stil staan omdat er een rapport van Unesco ligt. We moeten misschien creatiever worden en keuzes maken; dat is aan de politiek.’’

Doorstroming

Transport en Logistiek Nederland TLN is groot voorstander van de verbinding A8-A9, zegt Cleo Visser. ,,Die zorgt voor een verbetering van de robuustheid van het wegennetwerk rondom Amsterdam, bij een calamiteit op de A9 kan het verkeer nu nergens heen.’’

Voor TLN lijkt het erfgoed niet helemaal heilig. ,,De Stelling van Amsterdam kan waar mogelijk worden gespaard met een zorgvuldige inpassing van de verbinding. Met ons standpunt houden we rekening met het feit dat de Stelling van Amsterdam al op meer plekken doorsneden wordt.’’

De politiek schaart zich unaniem achter de erfgoedstatus, maar de vraag is de komende tijd of dat ten koste van alles is. CDA’er Hermen de Graaf hoopt dat GS en ministeries er uit komen met Unesco. ,,Als aan mij -met het mes op de keel, waar ik niet van ben- wordt gevraagd om te kiezen voor leefbaarheid of status, dan kies ik voor leefbaarheid. Ik ben het eens met GS om deze problematiek breder aan te vliegen.’’

Hanneke Kaamer van Hoegee van de VVD noemt de verbinding tussen de A8 en de A9 van essentieel belang. ,,De problemen zijn in deze regio niet op te lossen door meer OV te laten rijden. Een weg is dus onontbeerlijk. Door het advies van Icomos mag de regio niet volledig op slot komen te zitten. Daarom moeten er eerst duidelijk worden wat dit advies betekent en ook wat Unesco met dit advies zal gaan doen. Zolang dat niet duidelijk is, is het wat de VVD betreft dus te vroeg om te zeggen dat de stelling de vooruitgang blokkeert.’’

Andrée van Es is voorzitter van de Nationale Unesco commissie en houdt vast aan de erfgoedstatus. ,, Je kan niet van twee wallen eten, is mijn redenering. Daar kan Unesco niet zoveel aan doen. In dit geval: wil je je erfgoed de bescherming bieden waartoe het inschrijven op de Werelderfgoed-lijst verplicht, dan moet je je rekenschap geven van de verplichtingen en beperkingen. Dan kan je daar niet mee marchanderen.’’

Munt: Stelling van Amsterdam Vijfje

Terwijl de erfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam op losse schroeven staat, wordt er donderdag op Forteiland Pampus een Wereld erfgoed herdenkingsmunt geslagen: Het Stelling van Amsterdam Vijfje.

Het Stelling van Amsterdam Vijfje.
Het Stelling van Amsterdam Vijfje.

Deze munt is de zesde in de serie van Unesco Nederlands Werelderfgoed herdenkingsmunten. Van 2012 tot 2021 wordt er ieder jaar zo’n herdenkingsmunt uitgegeven. Er zijn ook al munten gewijd aan de Amsterdamse grachtengordel, het Rietveld Schröderhuis, de molens van Kinderdijk, de Van Nellefabriek in Rotterdam en de Waddenzee.

De ’Eerste Slag’ van het zilveren Stelling van Amsterdam Vijfje wordt op authentieke wijze met hamerslag op een oude muntpers verricht door Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat gebeurt in bijzijn van muntmeester Stephan Satijn en ontwerper Kianoosh Motallebi. Er komt ook een tientje in goud. Op de munt prijkt Fort aan de Ossenmarkt in Weesp en daaromheen de namen van alle forten. Plus de tekst: De Stelling van Amsterdam Nederland werelderfgoed 2017.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws