In de bres voor pulskorvisserij en Waddenzee

In de bres voor pulskorvisserij en Waddenzee
© Foto JF Raap
Kotters aan de kade.

Nederland gaat zich in Europa hard maken om een mogelijk verbod op de pulskorvisserij te voorkomen. Daar wordt volgende maand over gesproken in Brussel. Die belofte in het regeerakkoord krijgt applaus vanaf zee.

Noordzeevisser Dirk Kraak van vissersbelangenvereniging Eendracht Maakt Kracht, heeft het idee dat de positieve acties van de vissers van de afgelopen tijd vruchten hebben afgeworpen. Ook Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond leest in het regeerakkoord een onomwonden steun aan de visserij.

De Waddenvereniging is ook blij met het regeerakkoord dat een einde wel maken aan de bestuurlijke spaghetti van de Waddenzee. De Waddenzee is werelderfgoed, maar er zijn heel veel partijen die iets te vertellen hebben over het beheer.

Waddenautoriteit

Er komt nu één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer, aldus het regeerakkoord.

Nederland wil een verbod op de pulskorvisserij voorkomen. Pulsvisserij gebeurt met een sleepnet (de pulskor) dat de zeebodem niet omwoelt, maar met stroomdraden bewerkt om de vissen op te schrikken. ,,Het is beter voor milieu en economie. De pulskor ontziet het bodemleven en we voldoen hiermee aan de klimaatakkoorden van Parijs. Het zou heel onlogisch zijn als daar een verbod op komt’’, zegt Kraak.

Tot 2020 hebben 84 Nederlandse kotters een Europese ontheffing om onderzoek te doen naar de effecten. Ook garnalenvissers gebruiken inmiddels de pulskor.

De regering wil zich hard maken voor Nederlandse visserijbelangen bij de Brexit- onderhandelingen. Er moeten minder visgebieden worden gesloten en bij de aanleg van windparken in de Noordzee moet rekening worden gehouden met visserijbelangen, zodat hier ook gevist kan worden. De aanlandplicht waar vissers tegen te hoop lopen, kan wat de regering betreft worden versoepeld. Voor innovatie wordt de komende jaren 15 miljoen euro uitgetrokken.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws