Chroom-6 in provinciale bruggen

Chroom-6 in provinciale bruggen
De Beatrixbrug.

In 23 beweegbare bruggen en sluizen in Noord-Holland zit chroom-6. Dit blijkt uit een quick scan die de provincie Noord-Holland heeft laten uitvoeren.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de vondst van chroom-6 in de Sint Maartensvlotbug in februari dit jaar. De provincie zegt passende maatregelen te nemen om eventueel gevaar bij werkzaamheden te voorkomen. Hiervoor is naar schatting 4,6 miljoen euro nodig.

Chroom-6 is gebruikt in verflagen die voor 2000 zijn aangebracht. In 2017 kwam er een Europees verbod op het gebruik van chroom-6 in verf. Vooruitlopend op dit verbod heeft de markt al vanaf 2000 geen chroomverf meer gebuikt.

De aanwezigheid in vaste vorm van chroom-6 op zich vormt volgens de provincie geen gevaar voor de volksgezondheid. Er is dan ook geen saneringsplicht. Wel moeten beschermende maatregelen worden genomen als chroom-6 als stof vrijkomt, wat het geval kan zijn bij onderhoudswerkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan verflagen, zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen.

Chroom-6 is in bijna de helft van de bruggen aangetroffen. Het gaat onder meer om de Zaanse Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug in Starnmeer. Dat zijn in de planning de eerste bruggen die voor onderhoud in aanmerking komen. Er vinden op dit moment geen verfwerkzaamheden plaats aan provinciale bruggen waarin chroom-6 verf is aangetroffen.

De provincie gaat in overleg met de aannemer een aanpak opstellen, waarbij het protocol van ProRail wordt gehanteerd. Dit protocol is landelijk het enige wat beschikbaar en toepasbaar is. . Uitgangspunt is dat chroom-6 zich niet verspreidt in de directe omgeving, zodat zich geen gezondheidsrisico voordoet voor omwonenden, gebruikers en degenen die de onderhoudswerkzaamheden verrichten.

Verder dringt de provincie er bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief op aan om regelgeving te ontwikkelen voor het werken met oude verflagen waarin chroom-6 zit.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws