Wethouder Sanderse onder vuur: ’Belediging van de raad’

Wethouder Sanderse onder vuur: ’Belediging van de raad’
© illustratie frank muntjewerf

Marieke Munneke Smeets van Hart voor BNM is blij dat ze een interpellatiedebat krijgt over de spoorovergang Comeniuslaan/Zwarteweg. ,,Het is belangrijk dat we helderheid krijgen over de door wethouder Marleen Sanderse gedane toezeggingen. Het lijkt er toch sterk op dat zij in de vergaderingen van 14 en 28 september dingen heeft gezegd die niet de waarheid zijn’’, zo meent Munneke Smeets.

Een interpellatiedebat is bedoeld om rechtstreeks aan een lid van het college vragen te kunnen stellen om duidelijkheid te krijgen in een bepaald dossier. Dat dit in het geval van de Comeniuslaan/Zwarteweg geen kwaad kan, blijkt wel uit de onduidelijkheid die er heerst over heel veel onderdelen in deze kwestie. Zo is het misgegaan met de burgerparticipatie. Vinden raadsleden dat zij (te) laat inzicht hebben gekregen in relevante stukken. Heeft de wethouder wat verschillende raadsleden betreft niet goed ingeschat hoe politiek gevoelig deze zaak ligt. Is de beantwoording van vragen - zowel mondeling als schriftelijk - niet afdoende. En als klap op de vuurpijl zou wethouder Sanderse - in het gunstigste geval - haar woorden niet zorgvuldig hebben gekozen, waardoor zij de besluitvorming heeft beïnvloed.

Dat laatste is direct ook het grootste bezwaar van de raadsleden die het interpellatiedebat steunen. ,,Als eind september duidelijk was geweest wat de wethouder nu zegt te bedoelen, dan waren we niet akkoord gegaan met de toezegging die toen is gedaan’’, zegt Mark Marshall van de VVD. Deze grootste coalitiepartij steunt Munneke Smeets in haar aanvraag van de interpellatie. Marshall doelt op de toezegging van de wethouder dat zij de ontwerpen van de Comeniuslaan nog naar de raad zal sturen, zodat de raad dan nog kan beoordelen ’of deze nieuwe overweg in hun ogen veilig genoeg is’. Dit beloofde zij 28 september. Marshall en de andere partijen namen hier genoegen mee, in de veronderstelling dat er nog daadwerkelijk invloed op uit te oefenen was, als het ontwerp niet veilig genoeg zou zijn. Getuige ook zijn uitsmijter die avond: ’Anders gaat die weg alsnog dicht’.

Naar nu blijkt was die invloed al helemaal niet meer mogelijk. In antwoord op schriftelijke vragen van Marshall laat wethouder Sanderse weten dat ’achteraf beschouwd de formulering niet gelukkig is geweest. Wij betreuren dat hierdoor een andere indruk is ontstaan dan de bedoeling was. De wethouder bedoelde te zeggen: ’Zodra wij het ontwerp van Prorail ontvangen hebben, brengen wij het graag naar u toe, zodat u ook zelf kunt zien dat de nieuwe situatie veilig genoeg is’. De wethouder heeft zeker niet de intentie gehad om de indruk te willen geven dat de raad nog invloed kon uitoefenen op het ontwerp’. ,,Dat we zijn voorgelogen is groot woord’’, zegt Marshall naar aanleiding van deze beantwoording. ,,Maar misleid zijn we zeker. Het is te makkelijk om op deze manier je toezegging te draaien. Een belediging van de raad.’’

Ook wat Munneke Smeets betreft heeft wethouder Sanderse de raad misleid en daarmee de besluitvorming beïnvloed. Hart voor BNM ontwaart zelfs een patroon bij de wethouder. ,,Ze heeft geen controle over haar dossiers. Communiceert niet duidelijk. Ontbeert politieke sensitiviteit. En lijkt niet over voldoende dossierkennis te beschikken. Ze is ’niet in control’.’’

Niemand wil vooruitlopen op de uitkomst van het interpellatiedebat morgen. Maar duidelijk is wel dat wethouder Sanderse het niet makkelijk gaat krijgen. Wat betreft diverse fracties in de raad zal zij door het stof moeten. Al is dat voor fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Lars Voskuil, bijzaak. ,,Er moet nu echt iets veranderen. We moeten ophouden met dit amateuristisch gekleuter.’’

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws