Verweer Huizen in ruzie solidariteit overtuigt niet

De gemeenten Huizen en Wijdemeren hebben bonje over hoeveel ieder moet betalen aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wijdemeren verwijt Huizen zich te onttrekken aan de regionale solidariteit. Huizen stelt dat voor solidariteit geen aanleiding is omdat Wijdemeren er financieel nog steeds goed uitspringt. Wie heeft gelijk?

Het is een technische kwestie, maar die zegt wel iets over de samenwerking in de Regio Gooi en Vechtstreek. Daar zit een fors probleem, vindt de provincie Noord-Holland. Vanuit Haarlem zal dus met enige bevreemding naar deze nieuwe ruzie worden gekeken.

Waar gaat het om? Om financieel-technische redenen verandert de verdeelsleutel die bepaalt hoeveel geld een gemeente moet bijdragen aan de veiligheidsregio. Wijdemeren, Laren en Blaricum moeten voortaan meer betalen, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Weesp juist minder.

Het algemeen bestuur (de burgemeesters) van de veiligheidsregio heeft zich erover gebogen. Conclusie: omdat de verdeelsleutel telkens kan veranderen is het verstandig dat we voortaan altijd solidair met elkaar zijn. Gemeenten die nu meer moeten betalen mogen daar in drie jaar naartoe groeien, gemeenten die nu minder mogen betalen helpen de pechvogels. Een volgende keer kan het weer andersom liggen. Op lange termijn wordt niemand er beter of slechter van, maar die solidariteit levert wel op dat gemeenten die een keer pech hebben de financiële klap beter kunnen opvangen.

Burgemeester en wethouders van Huizen weigerden mee te doen. Hun argument: daar gaat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio niet over, het is een zaak van de gemeenteraden. Burgemeester Martijn Smit van Wijdemeren heeft tegenover zijn eigen raad aangegeven dat Huizen daarin best gelijk kan hebben.

Het Huizer college schakelde daarnaast nog een tandje bij. Het stelde voor de solidariteit ’ breder te maken’, zoals het schreef aan de eigen raad. Het wil de solidariteit uitbreiden naar dierenwelzijnsbeleid, kwesties in de Metropoolregio Amsterdam, jongeren en gezond gewicht en eventueel andere onderwerpen. Toen de andere gemeenten daarvoor niet bleken te voelen, weigerde Huizen solidair te zijn in de veiligheidsregio.

In hun brief maken b en w van Huizen een rekensom waaruit moet blijken dat het klagende Wijdemeren niet moet zeuren. Het Huizer college berekent dat Huizen bij herziening van de verdeelsleutel voor de veiligheidsregio in 2014 in de min schoot, nu een voordeel heeft, maar per saldo nog steeds meer moet betalen. Omgekeerd heeft Wijdemeren nu een nadeel, maar de operatie uit 2014 meegerekend nog steeds een voordeel.

Die rekensom klopt, maar er is iets geks mee. Het Huizer college erkent dat Huizen in 2014 fors meer moest betalen aan de veiligheidsregio en dat gemeenten die minder gingen betalen toen bijsprongen om voor Huizen een zachte landing te regelen. ,,De solidariteit is daarmee dus voltooid’’, schrijven b en w van Huizen.

Met andere woorden: Huizen vond het prima dat andere gemeenten in 2014 beloofden bij te springen, maar verklaart ’de solidariteit voltooid’ nu Huizen gevraagd wordt zelf solidair te zijn met pechvogels Wijdemeren, Laren en Blaricum. Huizen tracht zich daar onderuit te wurmen door een bredere regeling voor te stellen en daarnaast juridische bezwaren op te werpen.

Dat Huizen de solidariteit ’breder’ wil maken kan een goed idee zijn, maar misschien ook niet. De vraag is of zo’n vooralsnog wat vage gedachte rechtvaardigt de solidariteit binnen de veiligheidsregio los te laten. Daarnaast heeft Huizen een juridisch argument: het algemeen bestuur van de veiligheidsregio gaat niet over ’eeuwige’ solidariteit, dat is een zaak van de gemeenteraden. Dat klinkt plausibel. Maar was het niet logischer geweest als Huizen had voorgesteld het via de raden te laten lopen in plaats van mokkend de solidariteit de rug toe te keren?

Onder aan de streep springt in het oog dat Huizen vóór solidariteit is al die de eigen portemonnee ten goede komt, maar niet thuis geeft zodra anderen wat hulp kunnen gebruiken.

Het CDA in Huizen heeft het college gevraagd het Huizer gelijk wat beter uit te dragen. Gezien de inhoud van het Huizer verweerschrift valt zeer te betwijfelen of andere regiogemeenten zich daardoor laten overtuigen.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws