Stukje van Laarder Eng wordt parkeerterrein

Stukje van Laarder Eng wordt parkeerterrein
© Foto Studio Kastermans/Ben den Ouden
Nadat de bovenlaag is weggehaald wordt de akker bekleed met een lap ’geotextiel’, een laag zand en ’gecertificeerd’ puin.

De gemeente Laren wil eind september de akker aan de Tafelbergweg - restant van de historische enggronden - ’verbouwen’ tot parkeerterrein voor Singer. De aanleg van deze tijdelijke voorziening kost ruim twintig mille.

Begin oktober wordt gestart met de aanleg van de buitenruimte rondom het museum/theater-complex. Het gaat onder meer om een waterberging/parkeerterrein aan de Hein Keverweg. Tijdens deze klus, die een maand of drie in beslag neemt, vormt het parkeren rondom het Singer een knelpunt.

Singer had het oog laten vallen op de nabijgelegen akker annex paardenwei langs de Drift. De eigenaar van de grond wil evenwel geen toestemming geven voor het gebruik als tijdelijke parkeerterrein.

Theodotion

Ook de gemeente heeft gespeurd naar een oplossing. Er is onder meer aangeklopt bij zorgcentrum Amaris Theodotion voor het - buiten de piekuren - delen van het parkeerterrein aan de Werkdroger. Van daar is het ongeveer 300 meter te voet naar Singer. Verder heeft de gemeente contact gezocht met de eigenaar van Oud Laren, het perceel aan de Naarderstraat 35-39. Die wilde beste meewerken maar de bouw van het nieuwe pand en de klus bij Singer gaan tegelijk van start. Waarmee deze optie afvalt.

Blokkerterrein

Laren heeft ook de eigenaar van het Blokkerterrein (voormalig theehuis Crailoo) aan de Naarderstraat benaderd. Van daar uit zou een pendelbusje van Singer ingezet kunnen worden. De eigenaar wil meewerken. Voor Singer is het echter, zo meldt de gemeente, geen volwaardige oplossing. ’De bezoekersstromen zijn niet constant en het is erg duur en lastig te organiseren.’ Het terrein is volgens Singer wél goed te benutten als tijdelijke parkeerplaats (op 1300 meter loopafstand) voor onder meer de busjes van de bouwvakkers.

Wally Moesweg

Laatste optie is de akker aan de Tafelbergweg, bij het kruispunt met de Wally Moesweg. Die ligt op slechts 300 meter van Singer. Dit overblijfsel van de Laarder Eng is een van de akkers waarop de Stichting Oude Landbouwgewassen (SOLL) actief is. De stichting verbouwt er gerst. Zowel de SOLL (pachter) als het Goois Natuurreservaat (eigenaar) is akkoord met het gebruik van de historische akker als tijdelijk parkeerterrein.

Puin

De gemeente wil de bovenste laag teelaarde aan de kant schuiven en daar een walletje van maken ’om het blik enigszins aan het zicht te onttrekken’. Na het afschrapen worden drie nieuwe lagen aangebracht: eerst een grote lap ’geotextiel’ (om vervuiling/vermenging te voorkomen), daarna een laag zand (10 cm), en ten slotte een laag ’gecertificeerd’ puin (20 cm).

Deze werkzaamheden staan gepland in de laatste week van september. Het tijdelijke parkeerterrein is in oktober, november en december in gebruik. Daarna wordt de akker ’weer volledig in oude staat hersteld’. De materialen worden rondom Singer hergebruikt. De gemeente en Singer delen de aanlegkosten (19.400 euro ex. btw.).

Bouwbusjes

Als aanvullende parkeermogelijkheid wordt gehoopt op het Theodotion-terrein, terwijl het Blokkerterrein voor onder meer bouwbusjes zal worden benut.

De gemeente beseft dat het gebruiken van de eng als parkeerterrein ’een gevoelig punt’ is. Een ontheffing van het bestemmingsplan (uiterlijk begin augustus) is noodzakelijk. Wie het daar niet mee eens is, kan in bezwaar (en vervolgens in beroep) gaan.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws