Streep door stoepkrijtverbod en andere overbodige wetten in Huizen

Streep door stoepkrijtverbod en andere overbodige wetten in Huizen
© Archieffoto: Studio Kastermans
Streep door stoepkrijtverbod.

Stoepkrijtverbod, loslopend vee, duiven- en hondenpoep, telefooncellen en luchtvaartuigen. Een werkgroep van raadsleden heeft de algemene plaatselijke verordening (APV) van Huizen onder de loep gelegd, op zoek naar overbodige bepalingen.

Directe aanleiding voor de exercitie was de bepaling die verbiedt om zonder schriftelijke toestemming ’op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak die vanaf die plaats zichtbaar is met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen’. De raadsleden stellen voor om het woordje ’krijt’ te schrappen. Goed idee, vindt het college. Een dikke streep door het stoepkrijtverbod dus.

Discotheken

De raadsleden wijzen verder op bepalingen die voor Huizen anno 2018 niet (meer) van toepassing zijn. Over de sluitingstijden van discotheken bijvoorbeeld. Er is hier geen disco meer, constateert de werkgroep. ’En het is zeer de vraag of die er ooit nog gaat komen’. De bepaling is ’mogelijk overbodig’, houdt het college een slag om de arm.

Nog zo eentje: in Huizen is het verboden om je ’zonder redelijk doel’ op te houden in voor publiek toegankelijke ruimten, zoals een telefooncel of een ’wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel’. Telefooncellen zijn uit het straatbeeld verdwenen, geven b en w toe. Dus dat woord kan geschrapt worden. ’Wachtlokaal’ niet, daaronder vallen immers alle abri’s. De bepaling over hondenuitlaatstroken mag daarentegen wel weg, wegens niet meer in bedrijf.

Loslopend vee

Vragen en opmerkingen vanuit de werkgroep zijn er verder onder meer over ’het betreden van plantsoenen’, loslopend vee, het nachtregister, het vervoer van inbrekerswerktuigen en het wegwerpen van reclamebiljetten/folders. Dat laatste is volgens de APV toegestaan vanuit een luchtvaartuig. Mag dat ook met een drone? En wie ruimt al dat papier op? B en w zijn het eens met de werkgroep: deze bepaling kan vervallen.

Dat het college gebieden in Huizen kan aanwijzen waar het aanbieden van ’geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen’ of het maken van muziek uit den boze is, blijft wat b en w betreft gehandhaafd. De eerste bepaling werd in 2005 benut toen ondernemers in Winkelcentrum Oostermeent steen en been klaagden over venters van de daklozenkrant. Vijf jaar later leidde detailhandelklachten tot het weren van straatartiesten uit alle winkelgebieden. Nuttige bepalingen dus.

Duiventil

Over Winkelcentrum Oostermeent gesproken. De duivenpopulatie in dat woon- en winkelgebied is veel te groot en groeit snel, constateert het college. Dit zorgt voor groeiende overlast. Schoonmaken van de ’overmatige hoeveelheid uitwerpselen op balkons, afdakjes en straatmeubilair’ is tijdrovend en ongezond. Gemeente, De Alliantie en VVE zinnen op maatregelen. Een zowel succesvolle als diervriendelijke aanpak is het plaatsen van een grote duiventil (met voer) op een andere plek. Tegelijkertijd moeten de duiveneieren uit de Oostermeentnestjes worden gehaald. Derde maatregel is een nieuwe bepaling in de APV die in heel Huizen het voeren van duiven en ’andere overlast veroorzakende in het wild levende dieren’ verbiedt. Wie dat toch waagt, kan door een boa in de kraag worden gevat.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws