Stekker uit Havenfestival Huizen

Stekker uit Havenfestival Huizen

De Stichting Huizer Botters (SHB) trekt de stekker uit het jaarlijkse Havenfestival. De organisatie uit stevige kritiek op B en W van Huizen.

In een brief aan college en raad meldt SHB-secretaris Frans Kolk dat de werkgroep Havenfestival (die het evenement coördineert en organiseert) en het bestuur ’ernstig teleurgesteld’ zijn. B en W hebben namelijk besloten om de subsidiëring van het Havenfestival voor na 2018 ’voor zich uit te schuiven in afwachting van een nieuw college’. Dit versterkt het gevoel bij de stichting dat ’er binnen het huidige politieke klimaat in Huizen weinig belangstelling bestaat voor het in stand houden van haar belangrijkste cultureel erfgoed in het algemeen en de SHB met haar 140 vrijwilligers in het bijzonder’.

Ondergewaardeerd

Kolk stelt, dat B en W hun besluit hebben genomen ’ondanks de duidelijke wens’ vanuit de raadscommissie. Hierdoor voelt werkgroep zich ’volstrekt ondergewaardeerd’. De SHB-secretaris wijst erop, dat de leden jaarlijks een gigantische hoeveelheid uren ’om niet’ in de organisatie hebben geïnvesteerd.

Andere evenementen besteden volgens Kolk de gemeentelijke subsidie hoofdzakelijk aan ’het inhuren van dure artiesten, kermisachtige attracties en aanverwante diensten’. Terwijl de werkgroep juist geprobeerd heeft om ’een stukje van de historie en van de nautische verbondenheid met dit rijke dorp onder de aandacht van een zeer groot regionaal publiek te brengen’.

Oldtimer Festival

Het steekt de vrijwilligers en het bestuur ook dat het Oldtimer Festival Huizen - dat telkens onder de paraplu van het Havenfestival is gehouden - voor 2018 hoogstwaarschijnlijk kan rekenen op een flinke verhoging van de gemeentelijke subsidie (van zes naar elf mille). Zonder dat duidelijk is waarom dit noodzakelijk zou zijn, aldus Kolk. En ondanks het feit dat de Stichting Oldtimers Huizen zich nooit heeft hoeven te bemoeien met de organisatie van het Havenfestival en de invulling van het terrein.

Het bestuur van de Stichting Huizer Botters trek dus zijn handen af van het organisatie van het Havenfestival. De volgende editie zou op zaterdag 15 september 2018 plaatsvinden. De inbreng van de SHB beperkt zich op die dag tot de openstelling van de Botterwerf.

Primaire taak

De stichting gaat zich vanaf nu weer richten op haar primaire taak: het beheer en behoud van en het doorgeven van kennis over het (Huizer) varend erfgoed. Bekeken wordt of - in samenwerking met andere verenigingen, organisaties en bedrijven - een ’meer nadrukkelijk op de haven, het water en de watersport georiënteerd evenement’ kan worden opgezet. In dit jaarlijks nautisch en maritiem evenement - dat in juni moet plaatsvinden - zouden de Botterdag en de Huizer Dag van de Watersport kunnen opgaan.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws