Provincie steunt Geopark Gooi en Vecht

Provincie steunt Geopark Gooi en Vecht
© Studio Kastermans/Alexander Marks
Het Naardermeer.

De provincie Noord-Holland draagt 52.500 euro bij om de Unescostatus Global Geopark voor de Gooi en Vechtstreek te bemachtigen.

De regio Gooi en Vecht is geologisch, natuurwetenschappelijk en landschappelijk een waardevol gebied. Het Geopark hoopt met de Unescostatus meer bewustwording te creëren bij bewoners en bezoekers over de bijzondere eigenschappen van het landschap, de natuur en de karakteristieke bebouwing voor bewoners en toeristen.

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied.

Het Geopark Gooi en Vecht huisvest drie gebieden die door de provincie als aardkundig monument zijn aangemerkt: het stuwwallengebieden van het Gooi; het Naardermeer en de Waver, Vecht en Aetveldsche Polder. Ons land kent tot nu toe één Global Geopark, de Hondsrug in Drenthe, dat deze status sinds 2013 geniet.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws