Leden fluiten bestuur dierenasiel Crailo terug

Leden fluiten bestuur dierenasiel Crailo terug
’Adviseur’ Tjeerd Veenstra staat in de deuropening van de vergaderzaaltje.

De leden van dierenasiel Crailo hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV), woensdagavond in Hilversum, ongeldig verklaard. Het bestuur zal worden gedwongen een nieuwe vergadering uit te schrijven, waarop zij uitgebreid ter verantwoording wordt geroepen voor haar (financieel) beleid.

De bijeenkomst in wijkcentrum St. Joseph verliep woensdagavond tumultueus, zo melden diverse aanwezigen.

Het bestuur had een bovenzaaltjes afgehuurd, waarin slechts vijftig (van de naar schatting drieduizend) leden pasten. Ook waren twee bewakers ingehuurd. De een posteerde zich breeduit in de deuropening van het zaaltje. De ander had een lijst met vijftig leden die zich, volgens het bestuur, als eersten hadden aangemeld voor de ALV en dus naar binnen mochten. De resterende aanwezigen werd de toegang geweigerd en reageerden verontwaardigd.

Een van de leden wond zich zo op, dat zij de politie belde. Daarop meldden agenten zich bij St. Joseph, die onder meer met Crailo-voorzitter John Renders spraken, maar verder geen actie konden ondernemen. In het zaaltje bleven overigens diverse stoelen leeg.

Ongeldig

Direct na aanvang van de vergadering stond een lid op om de ALV ongeldig te verklaren. Dit omdat het bestuur zich bij de oproep niet aan de eigen statuten heeft gehouden. Renders vroeg daarop om een stemming. Maar liefst 44 van de aanwezige leden stemden voor de ongeldigverklaring; slechts drie tegen.

Daarna werd de bijeenkomst nog circa een uur voortgezet, maar nadrukkelijk niet als officiële, rechtsgeldige vergadering. Diverse leden stelden kritische vragen. Voorzitter Renders, ’adviseur’ (en oud-directeur) Tjeerd Veenstra en accountant Otto Schep voerden het woord.

Het bestuur bleek verder een nieuwe ’adviseur’ in de arm te hebben genomen: Nail Aydin. Ook werd Jennie Dekker uit Almere, onder meer actief bij de Partij van de Dieren, als aspirant-bestuurslid voorgesteld. Zij moet waarschijnlijk de plaats innemen van het aftredende bestuurslid Gretha Lijnsvelt, dat woensdagavond schitterde door afwezigheid.

De kritische Crailo-leden gaan een nieuwe ALV afdwingen, die vóór 18 mei moet plaatsvinden. Tijdens die vergadering moet het bestuur tekst en uitleg geven over een groot aantal zaken. Op de eerste plaats over hoe het dierenasiel en de bijbehorende ’vriendenstichting’ omgaan met erfenissen, legaten en periodieke schenkingen. Op de tweede plaats moet alle (beheers)overeenkomsten, leningen en kredieten tussen de vereniging (en de stichtingen) aan de ene kant en Tjeerd Veenstra en diens bv’s aan de andere kant op tafel komen.

Verder moet een onafhankelijke accountant alle financiën van de afgelopen tien jaar onder de loep nemen. En een juridisch deskundige het handelen van de bestuursleden van de vereniging en stichtingen. Onderdeel van dat nog af te dwingen onderzoek vormt ook het (her)benoemen van bestuursleden en de wijziging van statuten. Het bestuur moet alle gevraagde informatie aanleveren. Het een en ander wordt volgens het plan gecontroleerd door vier, door de leden benoemde afgevaardigden.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws