Larense schrijft verhaal over Damslachtoffers

Burgemeester Eberhard van der Laan onthult zaterdag in Amsterdam een monument ter herinnering aan de slachtoffers die op 7 mei 1945 op de Dam hun leven verloren. Op die zonnige dag stroomde de Dam vol met een feestvierende menigte want minister-president Gerbrandy zou een bevrijdingstoespraak houden.

Bij het ondertekenen van de vrede was afgesproken dat ontwapening van Duitse soldaten uitsluitend door de geallieerden zou gebeuren. Maar een Engelse verkenningseenheid was in afwachting van versterking vertrokken en de Canadese bevrijders hadden de hoofdstad nog niet bereikt. Plotseling openden soldaten van de Kriegsmarine vanaf het balkon van de Groote Club, hoek Paleisstraat, het vuur op de vrolijke mensen. Er vielen meer dan twintig doden en er waren ruim honderd gewonden, dacht men toen.

Verzetsman

De Larense schrijver Else Flim schreef voor de Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 het verhaal ’In het hart van de stad’. Aad Oosterbeek, die in Laren heeft gewoond, is de hoofdpersoon. Deze oud-verzetsman was lid en later commandant van de Verzetsgroep van De Nederlandsche Bank. Hij verleende in 2002 zijn medewerking aan een korte film over de beschieting op de Dam. De verzetsgroep zou een erehaag vormen voor de minister-president. Trots, omdat ze allen de oorlog hadden overleefd, kwam de groep op de Dam aan. Citaat uit het verhaal: ’Die vreugde, die vrijheid, die bruiste in je, het tintelde door je hele lijf. Een fééstdag zou het worden! De feestdag van je leven.’

De ontgoocheling die volgde zou vele levens totaal veranderen en voor nabestaanden blijvende traumatische gevolgen hebben. Citaat Oosterbeek: ’Het was hier volgestroomd met mensen en het zag er allemaal even mooi en leuk uit totdat opeens rond drie uur, pang, mitrailleurs ratelden en de mensen getroffen werden. De meeste slachtoffers vielen in de richting van de Nieuwendijk. Dáár lagen ze. Iedereen vluchtte weg. Alles spatte uiteen.’

In binnen enkele minuten was een groepslid dodelijk getroffen. Ondanks allerlei theorieën over de redenen van de schietpartij heeft de regering géén onderzoek laten verrichten en was zelfs het juiste aantal slachtoffers niet bekend. Door drie jaren van intensief historisch onderzoek heeft de Stichting Memorial voor Damslachtoffers 7 mei 1945 de identiteit van 31 slachtoffers achterhaald. Hun namen krijgen nu, 71 jaar later, een plek op de Dam.

Boek uitgeven

Het uitgeven van een boek sluit de werkzaamheden van het stichtingsbestuur af. Er komen bijdragen in van Ad van Liempt, Annemarie de Wildt, Hans Goedkoop en een voorwoord van de burgemeester van Amsterdam. Flim maakte voor haar verhaal een combinatie van de informatie uit de interviews die zij Aad Oosterbeek afnam, de ongepubliceerde levensbeschrijving van Oosterbeek zélf en de filmopnamen. Flim: ,,Ik heb grote bewondering voor dit bestuur dat zo hard heeft gewerkt om de waarheid rond deze tragische gebeurtenis te onderzoeken. Met het monument en dit boek worden alle betrokkenen waardig herdacht en blijft de geschiedenis bewaakt.’’

Zie ook de website van de stichting: de-dam-zevenmei1945.nl

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws