Huizen ’Van Boven’: tussen De Engel en St. Vitus

Huizen ’Van Boven’: tussen De Engel en St. Vitus
© foto studio kastermans/alexander marks
Het deel van Huizen aan weerszijden van de Nieuwe Bussumerweg, die de foto in het midden doorsnijdt.

Midden op de voorgrond van deze luchtfoto, waar de César Francklaan over gaat in de Imkerweg, is het langwerpige dak te zien van De Engel.

Dit gebouw biedt onderdak aan een van de zevenenveertig plaatselijke afdelingen van Vrijzinnigen Nederland. De Engel - Vrijzinnig Huizen is opvolger van de NPB afdeling Huizen, die op 1 juni 1944 is opgericht. Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg deze geloofsgemeenschap een eigen voorganger en een eigen gebouw. Op een open (heide)veld aan de rand van Huizen verrees begin jaren vijftig - de eerste steen is op 17 februari 1951 gelegd - de kerk. Tegenwoordig wordt het door architect Q. Oosschot ontworpen gebouw omringd door ruim opgezette en groene woonwijken, die voornamelijk uit twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen bestaan. De Engel is in 1966 nog voorzien van een aanbouw (jeugdlokaal).

De Engel

In 2003 kreeg de kerk een nieuw interieur én de naam De Engel. Op de website van De Engel is te lezen dat er lange tijd gezocht is naar een naam voor het kerkje. ’Een naam die duidelijk zou maken wie zij zijn: een eigentijdse gemeenschap die graag vrij omgaat met hoe en wat je gelooft.’

Op een gegeven moment dwarrelde uit een opengeslagen boek een oude kerstkaart met een engel, getekend door Dana van vier jaar, die tot een boekenlegger was gepromoveerd. ’In een kerk die De Engel heet, gaat het om het verlangen in je leven in relatie te staan met het goede, ook al is dat vaak onzichtbaar. De naam Dana betekent ’kind van het licht’. Is dat geen toeval?’ In het kerkje aan de César Francklaan vinden tegenwoordig ook allerlei activiteiten plaats op het gebied van spiritualiteit, kunst, cultuur, filosofie en wetenschap.

St. Vituskerk

Op de foto staat nog een andere kerk. Wie vanaf De Engel de Imkerweg inslaat en de Nieuwe Bussumerweg (die van rechts naar links gaand de foto horizontaal door midden snijdt) oversteekt, komt op de Korte Langewijnseweg. Dan rechtsaf de Bovenlangewijnseweg kerk Huizen op en aan het eind, bij de Naarderstraat, is rechts de rooms-katholieke St. Vituskerk (aan de Hooghuizenweg) te zien. Het gebouw dateert uit 1949 en is ontworpen door architect S.G. Barenbrug.

De kerk van de rooms-katholieke parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck (waartoe ook de Thomaskerk behoort) sloot dit jaar de deuren, waarna de inboedel werd verkocht. De Huizer parochianen komen nu bijeen in de Thomaskerk aan de Huizermaatweg.

Dit nieuwere gebouw staat in een omgeving met meer jonge gezinnen, zo was de overweging bij de sluiting van de Vituskerk.

Doofstommen

Het Gooi telt overigens veel meer kerken die gewijd zijn aan de heilige Vitus. Deze Siciliaan, die ruim zeven eeuwen geleden een marteldood stierf, is ’multifunctioneel’ aanroepbaar. Sint Vitus is namelijk niet alleen de patroon (beschermheilige) van bierbrouwers, jeugd, apothekers en toneelspelers maar ook van herbergiers, doofstommen en huisdieren.

Flevoschool

Het L-vormige gebouw rechtsboven is de Flevoschool, een ’neutraal bijzondere basisschool’. De school ging in 1926 aan het Eikenlaantje van start als ’Nieuwe School voor Humanitair Onderwijs’ en verhuisde in 1985 naar de Bovenlangwijnseweg. De Flevoschool wil graag een klein Integraal Kind Centrum (IKC) zijn, onder meer door nauw samen te werken met de naastgelegen buitenschoolse opvang De Kremmerd. Daar is ook een peuterspeelzaalgroep. Vanaf 2020 neemt het leerlingenaantal af, zodat er ruimte komt voor meer samenwerkingspartners. De visie op het basisonderwijs: ’De meeste kans op succesvol functioneren in de maatschappij heb je met de combinatie van een stevige basiskennis, unieke talenten en een evenwichtige persoonlijkheid’.

Begraafplaats

De Nieuwe Algemene Begraafplaats (1953) aan de Naarderstraat beslaat de rechterbovenhoek van de foto. Het is ongebruikelijk, maar in de zomer van 2011 kwam de begraafplaats in het nieuws. Helaas negatief. Elf graven werden vernield. In een weekend hadden onverlaten onder meer grafstenen omgegooid, waarbij er drie licht beschadigd raakten. De nabestaanden werden over de vernielingen geïnformeerd; de schade zo goed als mogelijk hersteld. Een week later sloegen vandalen opnieuw toe. Ditmaal moesten veertien graven het ontgelden. Gemeente en politie besloten extra toezicht te houden via politiesurveillance en het inzetten van boa’s. Bekeken werd of het hek buiten openingsuren dicht moest en of er cameratoezicht moest komen.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws