Herrie A27 zit nieuwbouwwijk Eemnes dwars

Door nieuwe, strengere rekennormen voor geluid is er bij nieuwbouwwijk Zuidpolder langs de A27 geen sprake van een te hoge geluidbelasting bij tien procent van de woningen maar dertig procent.

Hierover zijn Eemnesser raadsleden geïnformeerd. Het is een forse tegenvaller voor de gemeente die nu maatregelen moet gaan bedenken om de geluidhinder weer binnen toegestane perken te krijgen. Eemnes had sinds 2013 al een scherm op papier klaar. In 2015 is dat scherm qua constructie nog eens tegen het licht gehouden. Deskundigen van onder andere Rijkswaterstaat hebben het zes meter hoge scherm, gevuld met zand, als te experimenteel bestempeld. Vanwege het risico op inklinking en daardoor geluidlekken aan de bovenkant. Bovendien zou er een forse (en dure) fundering nodig zijn om te voorkomen dat het scherm om kukelt.

De veronderstelling was dat dit 840 meter lange scherm zou betekenen dat tien procent van de woningen op de zolder een te hoge geluidbelasting zouden krijgen. Daarvoor zou een ontheffing worden verleend. Maar met de huidige, veel strengere rekenvoorschriften is er sprake van dertig procent. Er wordt gekeken welke maatregelen er nodig zijn dat percentage omlaag te krijgen. Bij nieuwbouwprojecten elders in het land wordt, om te voorkomen dat er schermen van tien tot twaalf meter nodig zijn, de kap van het huis te bestempelen ’onbenoemde ruimte’. Dat betekent formeel dat je er geen slaapkamer van mag maken.

Diverse raadsleden, onder wie Paul Sprey van Fractie Van den Berg, maakten tijdens de raadsessie meteen duidelijk dat dit ’creatief boekhouden’ met eisen niet de bedoeling is. ,,De opdracht van de raad aan het projectbureau is kwaliteitsnieuwbouw in de Zuidpolder. Dan ga je niet zeggen dat het eigenlijk een slaapkamer is, maar we noemen het anders om aan de normen te voldoen. Dat moeten we gewoon niet willen. Pak het geluidprobleem bij de bron (stil asfalt) aan. Het scherm is een lapmiddel.’’ Er wordt met Rijkswaterstaat naar de locatie van een nieuw schermontwerp gekeken. Dat (begroeibare) scherm is een staalconstructie met betonnen tussenstukken van zes meter breed en een meter hoog. Voor het scherm moeten eiken langs de snelweg worden gekapt. Wethouder Jan den Dunnen zegde een kostenprognose toe, inclusief een schermvariant waarbij geen enkele woning boven de norm zit.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws