Abou Hafs en Broertjes bijten van zich af

Door ’keutelachtigheid’ van politieke partijen en ’ongefundeerde publicaties van spektakeljournalisten’ is ’voorspelbare’ ophef ontstaan over een symposium dat het platform Bewust Moslim vorige week in Hilversum organiseerde en waar ook burgemeester Pieter Broertjes het woord voerde. Dat zei Abou Hafs van het platform donderdagavond als inspreker tegen de Hilversumse raadscommissie economie en bestuur.

Hij stelde dat moslims worden beroofd van hun vrijheid van meningsuiting.

Ook hekelde hij het feit dat alle Hilversumse fractievoorzitters waren uitgenodigd maar verstek hadden laten gaan en dat de kritiek zich uitgerekend heeft gericht ’op degene die wel de moeite nam te komen’: Broertjes.

,,Ik zal u vertellen hoe radicaal wij zijn’’, aldus Abou Hafs. Hij zette onder meer uiteen dat de groep waarvan hij deel uitmaakt al tien jaar debatten organiseert en op eigen initiatief aan de slag is gegaan met de problemen met allochtone jongeren op het Hilversumse Ooievaarplein. Verder zei hij dat ’wij proberen onze jongens in de schoolbanken te houden’, om zijn betoog te besluiten met: ,,Zo radicaal zijn we en zo radicaal zullen we blijven’’.

Boos

Léonie Sazias (Hart voor Hilversum) wierp tegen: ,,U spreekt ons redelijk boos aan, maar ik voel me niet aangesproken. Wij waren wel degelijk bij het symposium.’’ Ook Jan Kastje (GroenLinks) vertelde er te zijn geweest.

Olaf Streutker (CDA) gaf aan zich wat ongemakkelijk te voelen omdat de inspreker ’het Hilversumse CDA over één kam scheert’ met de fractie in de Tweede Kamer. Streutker meent dat de Kamerfractie met scherpe vragen ’wel uit de heup heeft geschoten’, maar dat de vragen van zijn Hilversumse fractie alleen betrekking hadden op de berichtgeving over het symposium en de organisatoren. ,,Fijn dat je er bent’’, sprak hij rechtstreeks tot Abou Hafs, en: ,,We moeten de dialoog blijven aangaan’’.

Helderheid

Burgemeester Broertjes zei blij te zijn dat ’na dagen van onhelderheid nu wel helderheid ontstaat’. Hij legde uit dat hij een uitnodiging als die voor het symposium in beginsel altijd aanneemt en dat hij dat ook een volgende keer zal doen.

Het was niet zijn bedoeling geweest er het woord te voeren, maar toen de organisatie hem dat ter plekke vroeg, had hij het ’flauw’ gevonden dat niet te doen. ,,Ik heb daar niets verkeerds gezegd’’, onderstreepte hij.

Verbaasd

Verbaasd zei Broertjes zich te hebben over de commotie die ’mede door het CDA’ is veroorzaakt. Over berichtegeving in de media oordeelde hij weinig flatteus. Zo wees hij op de openingskop in De Gooi- en Eemlander van donderdag: ’Hilversum steunt Broertjes’.

,,Alsof dat woensdag niet zo was’’, schamperde de burgemeester. Verder noemde hij het ’jammer dat media zijn afgegaan op beweringen op Twitter, want dat is een riool en er zijn dingen op gezet door mensen die helemaal niet bij het symposium waren’. Hij repte zelfs over ’een dieptepunt voor de democratie’.

Jan Kastje (GroenLinks) haakte aan door te zeggen dat hij ’trots is op deze burgemeester die pal staat voor de vrijheid van meningsuiting’.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws