Vossen afschieten voor de grutto

Vossen afschieten voor de grutto
© Caspar Huurdeman
Twee doodgeschoten vossen bij de rietlanden niet ver van de Stichtse brug.

Eemland behoort wat grutto’s betreft wereldwijd tot de top drie van vogelgebieden. Alles is er dan ook op gericht om de vogel te beschermen. Zelfs het afschieten van vossen.

Eemnesser Jan Roodhart wil er niet krampachtig over doen. „Al kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, huh, natuur beschermen? En dan wel de vos afschieten? Maar we hebben echt geen keus. De vos rukt overal op, en grutto’s hebben we hier bij Eemnes met vele honderden. Pakken we de vos niet aan, wordt het dweilen met de kraan open. Dat kan het best desastreus worden voor de zeldzame vogels.”

Toch gaat het in Eemland helemaal niet slecht met de grutto. Maar dat is vooral dank zij de inzet van vele tientallen vrijwilligers en boeren, die nesten beschermen, het maaien uitstellen en het waterpeil hoger houden. Onder meer met kleine, door zonne-energie aangedreven gemaaltjes. Alleen die vos. Voor het dier zouden de vogelrijke polders een luilekkerland zijn, volwassen exemplaren maar zeker ook jongen en eieren zouden eraan gaan. „Dit zijn voor de vogels de laatste oases. Dus we zetten alles op alles om ze te helpen.”

Dat gaat zo ver dat de vos bejaagd wordt. Jagers hadden niet altijd een goed imago, maar Natuurmonumenten heeft ze nodig. „En het is tegenwoordig heel goed en streng geregeld”, weet Stef van den Bergh uit Blaricum, in het dagelijks leven hoefsmid maar dus ook in bezit van een jachtakte. „Sinds dit jaar moet elke jager lid zijn van een wildbeheereenheid in zijn regio, die aan faunabeheer doet”, legt hij uit.

Stichtse Brug

Afgelopen weekeinde kamden zo’n vijftien jagers en even zovele drijvers de rietlanden uit. Een stukje Noord-Holland vlakbij de Stichtse Brug, en in Utrecht onder meer het Raboes. In een lange rij, soms dicht opeen, zorgden ze ervoor dat geen vos ontkwam. Vier werden er geschoten, een rekel en een moer (man en vrouw) vlakbij de brug en ook bij het Raboes. Roodhart: „Het terrein is redelijk simpel te beheren omdat het zo vlak is. Juist daarom ook zijn er zoveel vogels, want met bomen en struiken in de buurt heb je al kraaien en roofvogels. En zelfs het riet maaien we op zo’n manier dat we de vos kunnen vinden als hij wordt opgejaagd.”

Niet voor de lol

Na afloop van de jacht was er voor de groep erwtensoep met brood. Waarbij Van den Bergh benadrukt dat de jacht echt niet voor de lol is. „Ook mij gaat het aan het hart om een vos te schieten. Langs de weg kijk ik er altijd naar uit. Leuk, zeg ik als ik er een zie. Maar hier kan het echt niet. Wij zijn allemaal jagers met binding met de eigen regio. We zetten ons graag in voor biodiversiteit, zorgen daarom dat soorten elkaar niet gaan overheersen.”

De twee wijzen op de grote inzet van tal van partijen voor de weidevogelstand in Eemland. „Boeren van hier, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, provincie en vrijwilligers van het Collectief (voorheen agrarische natuurvereniging Ark en Eemlandschap). „We doen het met zijn allen. Veertig boeren zorgen voor plas-dras, met een relatief hoog waterpeil.”

De jager zien ze daarbij als hulp voor de beheerder. „We zijn nu klaar voor het broedseizoen, als het meezit komen vossen daarna pas weer van elders.” Roodhart hoopt dat de grutto-populatie minimaal stabiel blijft. „En dat nerts, bunzing, marter en hermelijn niet al te veel oprukken. Anders krijg je de discussie hoe je die inperkt.”

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws