Theehuis op Overbosch mag

Een verdeelde gemeenteraad van Baarn heeft met 10 tegen 8 stemmen ingestemd met het bestemmingsplan voor het Landgoed Pijnenburg, inclusief het theehuis op het weiland Overbosch ten zuiden van Lage Vuursche.

Een amendement om het theehuis uit het bestemmingsplan te halen redde het niet. Wel zullen de regels voor het evenemententerrein op het landgoed verder aangescherpt worden, waardoor het aantal evenementen gelimiteerd wordt.

Kostendragers

Eigenaar Per Insinger van het landgoed heeft kostendragers nodig om het openbaar toegankelijk te kunnen blijven onderhouden. Het evenemententerrein is daar een van, net als het theehuis. In het convenant dat in 2012 tussen eigenaar, provincie en gemeente is gesloten is het omstreden theehuis nadrukkelijk opgenomen. Sindsdien zijn de emoties hoog opgelopen en is het dossier uitgegroeid tot meer dan 1500 pagina’s.

Voor tegenstanders van het theehuis staat vast dat er over het bestemmingsplan zal worden geprocedeerd tot aan de Raad van State, die naar de stellige overtuiging van de tegenstanders het hele bestemmingsplan naar de prullenbak zal verwijzen. Dan zou Insinger terug bij af zijn. De voorstanders van het plan inclusief Overbosch - de collegepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP - lieten zich daardoor niet van hun standpunt brengen.

Toch is het nog niet zeker dat Insinger het theehuis kan gaan bouwen op het weiland op de hoek van de Embranchementsweg en de Vuurse Steeg. Want nog afgezien van een eventuele gang naar de Raad van State en een mogelijke verwerping van het bestemmingsplan door de rechter, speelt ook nog de zaak van de dassenburcht in het bos naast het weiland. Er zijn daarover bezwaren ingediend tegen de ontheffing van de Wet natuurbescherming - door de provincie - om de bouw van het theehuis op Overbosch mogelijk te maken. De bezwaarmakers zijn inmiddels gehoord, net als het verweer van de landgoedeigenaar. Het advies daarover zal begin volgend jaar door Gedeputeerde Staten worden besproken. Mocht GS de ontheffing intrekken, dan ontstaat een nieuwe situatie.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws