Geen natuurbegraafplaats in bos bij Soest

Opnieuw wil het college van b en w van Soest geen toestemming geven voor het aanleggen van een natuurbegraafplaats. Een verzoek daartoe is afgewezen.

Het gaat om een bosperceel aan de Zandlaan, een zijstraat van de Birkstraat. De eigenaar wil het perceel een andere bestemming geven. Op een natuur begraafplaats wordt de omgeving zoveel mogelijk intact gelaten en krijgen de graven geen grafmonumenten. De aanvraag vorig jaar werd afgewezen omdat de locatie voor het college onaanvaardbaar was - vlakbij een hondenkennel en recreatieve voorzieningen - onder meer de recreatieterreinen De Birkt en Monnickenbos - wegens de slechte toegankelijkheid over de Zandlaan en omdat er geen parkeerruimte was. Het stuk bos maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur EHS en geniet daarom extra bescherming.

Ook het aangepaste plan vindt geen genade: weliswaar heeft de initiatiefnemer over parkeren afspraken gemaakt met het Fletcherhotel aan de Birkstraat, en ook al is er geen bebouwing meer gepland, maar toch voldoet de aanvraag niet. De inrichting van de begraafplaats doet volgens het college teveel aan een parklandschap denken en dat is in strijd met de uitgangspunten voor het gebied: bos en natuur. ,,Bij een natuurbegraafplaats moet de inrichting van het terrein juist zo zijn dat deze functie niet opvalt in het bos. En daar is hier gen sprake van’’, aldus het college. Bovendien heeft de aanvrager geen onderzoek naar natuurwaarden bijgevoegd.

Toch is de deur niet helemaal dichtgeslagen: in de afwijzing spreekt het college nadrukkelijk van ’in deze fase afwijzen op grond van de locatie’. Elders kan het dus misschien wel.

Wil je niks missen van De Gooi- en Eemlander? Like ons dan op Facebook!

Het laatste nieuws