Lichte toename thuisonderwijs in Gooi en Vechtstreek. ’Meer mogelijkheden voor toezicht nodig’

Steeds meer kinderen krijgen thuisonderwijs, omdat scholen niet aansluiten bij de levensovertuiging van een gezin.© Archieffoto Mediahuis

Alexander Poort
Hilversum

Een verdrievoudiging zoals in heel Nederland is er niet met het thuisonderwijs in de regio. ,,Maar we zien wel een lichte toename’’, aldus Vienthi Helsloot teammanager van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Het gaat in Gooi en Vechtstreek om in totaal negen leerlingen uit zes gezinnen die dit jaar thuisonderwijs krijgen. Hoe groot de toename in totaal is, kan Vienthi echter niet zeggen. ,,Sommige leerlingen stromen uit omdat ze 19 worden, anderen verhuizen, weer anderen vinden uiteindelijk wel passend onderwijs. Daar hebben we geen zicht op en dat wordt ook verder niet bijgehouden.’’

Radar

Waarmee Helsloot direct het probleem aanstipt wat er is met kinderen die thuisonderwijs krijgen. Zij zijn direct van de radar. Vanwege wettelijke regels mag het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) geen controles uitoefenen op de kwaliteit van het thuisonderwijs. ,,Maar behalve de kwaliteit van het onderwijs is ook de sociale ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. De omgang en concurrentie met leeftijdsgenoten is daarbij ook belangrijk. En leraren die de kinderen zien. Dat zijn allemaal elementen die je kwijt bent met thuisonderwijs. Er is ook geen enkele andere instantie die daarna nog zicht houdt op de jongeren.’’

Toezicht

Helsloot is wettelijk gezien aan handen en voeten gebonden. ,,Het zou wat mij betreft goed zijn als er wat meer mogelijkheden komen voor toezicht.’’ Een aanpassing in bijvoorbeeld het aanvragen van thuisonderwijs zou wat haar betreft al kunnen helpen. ,,Nu is het zo dat ouders zelf moeten onderzoeken welke scholen er in de buurt zijn. Deze lijst leveren ze bij ons aan, waarbij ze aangeven waarom de scholen niet aansluiten bij hun levensovertuiging. Een gesprek hierover is niet verplicht. De ervaring leert dat veel ouders dat gesprek ook helemaal niet willen. Het enige dat wij dan kunnen doen is de lijst die zij aanleveren controleren. Als een gezin aan de regels voldoet, zijn wij van rechtswege verplicht toestemming voor thuisonderwijs te verlenen.’’

Hoewel het jaarlijks om maar een beperkt aantal gezinnen gaat, zou Helsloot betere mogelijkheden voor toetsing toejuichen. ,,Het is niet zo dat we ouders niet vertrouwen. Er zijn gezinnen met een heel plan. Maar de ouders zijn niet verplicht dit te laten zien. Net zo min als dat ze het gesprek aan hoeven te gaan. Waarom ze dat niet willen weten we niet.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.