Advies: meer aandacht voor euthanasie beroepsmatig gehouden dier

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Professionele houders van dieren, zoals veebedrijven, hondenfokkers en dierentuinen, hebben een betere ondersteuning nodig bij het besluiten over euthanasie van dieren die ondraaglijk lijden of die zoveel zorg behoeven dat die voor de onderneming niet is op te brengen. Dat zegt Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in aanbevelingen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De raad wijst er op dat het voortijdig doden van vaak jonge dieren ook bij veebedrijven "een emotioneel en moreel beladen onderwerp is en daardoor lastig bespreekbaar". Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld varkenshouders, die de dieren toch uiteindelijk naar de slacht laten gaan voor het vlees. Maar voor ziekte en een extra vroege dood houden ze zo'n dier nou ook weer niet, licht de raad mondeling toe. Daarom wordt ook in dit soort bedrijven soms te lang met euthanasie getalmd en lijdt het dier te veel. Wat ook een rol bij aarzeling kan spelen is dat een veehouder de publieke opinie vreest bij het vroegtijdig doden van dieren, in een tijd waarin dierenwelzijn steeds belangrijker wordt gevonden.

"De bedrijfsmatige houderij van dieren stelt beperkingen aan de aard en de omvang van de zorg die aan een individueel dier kan worden gegeven", begrijpt de raad. Het kan dus zijn dat er niks anders op zit dan euthanasie. Ondersteuningsbeleid voor vroegtijdige doding moet echter wel alleen voor incidentele gevallen worden gemaakt, benadrukt de RDA. "In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk", aldus de organisatie. Want dan is er dus meer mis.

Maatregelen

Het is voor de RDA "in elk geval duidelijk dat voortijdig doden nooit een oplossing mag zijn voor tekortkomingen op een bedrijf of in een houderijsysteem". De raad doet ook aanbevelingen voor maatregelen die moeten voorkomen dat voortijdig doden nodig is (te denken valt bijvoorbeeld aan een fokprogramma dat minder zwakke biggen oplevert). Meer richtlijnen en protocollen zouden ook kunnen bijdragen aan een zorgvuldiger en controleerbare besluitvorming en uitvoering van euthanasie.

Volgens de RDA kan de overheid ook bijdragen aan verbetering van de situatie door het voortijdig doden van dieren nadrukkelijker aandacht te geven in de opleidingen van bedrijfsmatige houders. Ook is vakbekwaamheid voor het uitvoeren van een pijnloze euthanasie van belang.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.