Dorpsraad Huizen niet verbaasd, maar wel teleurgesteld over afwijzen subsidie. ’Het is een beetje cultiveren van het Huizen-zijn’

André Vink, voorzitter van de Dorpsraad Huizen gaat samen met de andere initiatiefnemers nieuwe scenario’s ontwikkelen voor wijkgericht werken en burgerparticipatie, nu de subsidie voor de Dorpsraad is afgewezen.© Foto Ella Tilgenkamp Fotografie

Alexander Poort
Huizen

Niet verbaasd, maar wel teleurgesteld. Zo vat voorzitter André Vink van de Dorpsraad Huizen de gevoelens van de Dorpsraad samen op de afwijzing van hun subsidieverzoek.

De Dorpsraad Huizen had een subsidieverzoek ingediend om als een soort intermediair tussen de gemeente en wijkverenigingen te gaan functioneren, om zo burgerparticipatie en wijkgericht werken in Huizen een duwtje in de rug te geven. In een gesprek met wethouder Bert Rebel van Burgerparticipatie kreeg de Dorpsraad te horen dat de gemeente een andere route kiest. ’Met het aangaan van het subsidiëren van een samenwerkingsovereenkomst met Vereniging Dorpsraad Huizen, werken we met een vaste partner als vertegenwoordiging van wijken, terwijl dit mogelijk niet het antwoord is op participatievraagstukken’, luidt het oordeel van de wethouder.

Afwijzingsbrief

Voorzitter Vink van Dorpsraad wil niet te veel ingaan op de afwijzingsbrief van de wethouder. ,,We moeten ons hier als Dorpsraad nog over buigen wat dit precies betekent. Daar ga ik niet alleen over, daar gaan we het met alle zes de initiatiefnemers over hebben. Dan zullen we enkele scenario’s opstellen over hoe nu verder. Dat zal ergens volgende week zijn, zodat we met een gezamenlijke reactie naar de inwoners en de gemeenteraad kunnen stappen.’’

Wat Vink wel heeft verbaasd in het gesprek met wethouder Rebel is wat hij niet terugleest in de brief. ,,De wethouder gaf aan dat er eigenlijk niet is gekeken naar buurgemeenten als Gooise Meren, waar initiatieven als een Dorpsraad al wel met enig succes van de grond zijn gekomen. Dat verbaasde ons wel. Daar zijn ze echt al een stuk verder. In Gooise Meren en veel andere gemeenten wordt allang gewerkt met wijkadviseurs, wijkraden, wijkwethouders en allerlei andere initiatieven om dichter op de wijken te zitten.’’

Eigen identiteit

Dat de situatie in Gooise Meren als fusiegemeente wel iets anders is geeft Vink direct toe. ,,Natuurlijk, daar was vanuit de originele kernen de behoefte om de eigen identiteit overeind te houden. Maar als het gaat om wijkgericht werken, of burgerparticipatie spelen in Huizen dezelfde zaken. Zoveel verschillen we nou ook niet in grootte (Gooise Meren telt bijna 58.000 inwoners, tegen Huizen ruim 41.000; red.). Bovendien is het toch alleen maar slim om van anderen te leren? Het is allemaal wat klein gedacht. Het anders zijn, het Huizen-zijn, wordt een beetje gecultiveerd’’, vindt Vink.

Stappen

Dit alles betekent overigens niet dat Huizen geen stappen gaat zetten op het gebied van burgerparticipatie. Zo valt te lezen dat de gemeente ’een functionaris voor burgerparticipatie gaat aanstellen’. Ook heeft Huizen het beleid ’Wij maken Huizen’ ontwikkeld. ’Dit beleid geeft enerzijds richting en gaat anderzijds uit van doen en ervaren wat werkt. Daarbij vinden wij het belangrijk om inwoners en ondernemers te ondersteunen door een open houding en een positieve benadering en individuele inwoners en (georganiseerde) inwoners, zoals BPV’s, buurtpanels, ondernemersverenigingen et cetera te betrekken bij voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van beleid’, aldus de wethouder in de afwijzingsbrief aan de Dorpsraad.

Drie jaar op slot

Hoewel dit mooi klinkt had Vink toch liever het spoor van Gooise Meren gekozen. ,,Maar wat dat betreft zit het de komende drie jaar op slot’’, verwijst hij naar het coalitieakkoord, waarin volgens wethouder Rebel geen ruimte is voor een constructie met de Dorpsraad. ,,Maar dat betekent niet dat we bij de pakken neerzitten. Er zijn heus andere mogelijkheden. Die gaan we de komende week onderzoeken en zien hoe we verder gaan als Dorpsraad. We moeten ook niet te dogmatisch zijn’’, besluit Vink monter.

Het beleidsstuk ’Wij maken Huizen’ wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. De afwijzingsbrief wordt mogelijk tijdens de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 1 december behandeld. De Dorpsraad verwacht dan ook de eigen scenario’s aan de raad te hebben voorgelegd, zodat die dan mogelijk ook kunnen worden besproken.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.