Markermeer wordt verbonden met Oostvaardersplassen

© Frank van der Molen

ANP

Het Markermeer krijgt open verbindingen met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen in Flevoland. Als dat is gebeurd kunnen vissen zoals palingen en snoeken heen en weer zwemmen van diep naar ondiep water, wat goed is voor het ecosysteem. Ook moet de waterkwaliteit in het Markermeer verbeteren. Bovendien ontstaat door de verbindingen een groot merengebied met zoetwater waar meer plaats is voor het toenemend aantal recreanten.

Betrokken ministeries hebben deze maand het plan goedgekeurd voor het gebied Oostvaardersoevers, aldus de provincie Flevoland donderdag. De Oostvaardersoevers maken deel uit van de landelijke Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een programma om natuur, waterveiligheid en economie in de grootste watergebieden van Nederland te versterken. Flevoland gaat samen met onder meer Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap aan de slag.

Het waterpeil in het voedselarme Markermeer ligt veel hoger dan dat van de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. De Oostvaardersdijk scheidt de natuurgebieden. Tot nu toe kunnen vissen en andere dieren niet heen en weer zwemmen. Door de aanleg van waterinlaten, vispassages en natuurlijke verbindingen tussen land en water moet daar verandering in komen. Vissen kunnen zich dan voortplanten in het moeras van de Oostvaardersplassen. In luwtes onder water kunnen schelpdieren en waterplanten zich ontwikkelen.

De Oostvaardersoevers maken deel uit van het Nationaal Park Nieuw Land, het grootste door mensen aangelegde natuurgebied ter wereld, aldus de provincie Flevoland.

Lees ook: Vijf jaar onderzoek naar gemaakte natuur op de Marker Wadden: ’Een klein wonder dat het is gelukt’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.