Entree van Muiden kan fraaier met ecologische Vechtoever en herinrichting brandweerterrein. Gooise Meren hoopt in 2024 te beginnen

Joyce Huibers
Muiden

Herinrichting van het brandweer- en makelaarsterrein, herstel van de Singelgracht, het legaliseren en inpassen van de woonboten, een veilige route van parkeerplaats P1 naar het centrum, realisatie van een trap bij de Spieringbrug en een ecologische inrichting van de Vechtoever. Gooise Meren gaat beginnen aan het project Entree Muiden Zuidwest.

Al enkele jaren is Gooise Meren bezig om de vesting van Muiden, een Unesco werelderfgoed, aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt onder de noemer ’Verder met de Vesting Muiden’ dat uit veertien deelprojecten bestaat. Zo werden vorig jaar de oostelijke vestingwallen opgeknapt. Gooise Meren gaat nu een start maken met de zuidwest-kant van Muiden, rond de Weesperweg.

Meedenken

De eerste stap is de verplaatsing van de brandweerkazerne naar de voormalige Maxisweg. Daarvoor is inmiddels de eerste paal geslagen. Nog dit jaar worden bewoners en belangstellenden via het participatietraject gevraagd mee te denken aan de overige plannen voor dit deel van Muiden. Middels nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en het samenstellen van een klankbordgroep worden inwoners bij de plannen betrokken. Lekker out-of-the-box denken is echter niet meer mogelijk, veel kaders liggen al vast.

In maart volgend jaar moet het definitieve inrichtingsplan voor dit deel van Muiden klaar zijn. Als de gemeente die zomer ook het benodigde budget beschikbaar stelt, verwacht de gemeente in 2024 de plannen gefaseerd uit te kunnen voeren. Daarbij vindt de herinrichting van de Singelgracht en het huidige brandweerterrein aan de Weesperweg pas plaats als de nieuwbouw van makelaar Streefkerk, direct naast de brandweerkazerne, klaar is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.