Fietsersbond niet blij met plan voor nieuwe Kerkbrink. Oproep aan de gemeente Hilversum: ’Schrap geen fietsverbindingen’

De gemeente wil twee fietsroutes over de Kerkbrink schrappen, waaronder die tussen de ’s-Gravelandseweg en de Herenstraat/Langestraat.© archieffoto studio kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

De Fietsersbond is tegen het schrappen van twee van de drie fietsroutes over de Kerkbrink. In plaats daarvan pleit de bond voor behoud, en voor het versterken van de doorfietsbaarheid van het centrale plein.

De Fietsersbond heeft recente gemeentelijke plannen bekeken op bereikbaarheid en doorstroming. De verkeersbewegingen in en rondom het centrum vormen een groot vraagstuk, is de conclusie. De binnenring wikkelt nu veel autoverkeer af. De OV-reiziger krijgt een nieuw busstation en fietsers een nieuwe ondergrondse stalling. Voetgangers bezoeken winkels en horeca.

,,Al die stromen kruisen elkaar ergens, en dat kun je maar beter goed regelen, anders loopt het vast”, stelt de Fietsersbond. ,,De oplossing lijkt te zitten in het afwikkelen van verkeer om het centrum heen. Heb je een andere bestemming, dan word je er omheen geleid. De bussen die nog door het centrum heen rijden, gaan bijvoorbeeld naar de binnenring, de fietsers hebben een doorfietsnetwerk langs het spoor, en voor auto’s hebben we de buitenring.”

Ambities

De Fietsersbond heeft ook het Kerkbrink-plan onder de loep genomen. De ambities zijn groot: media- en cultuurplein, de verhuizing van bibliotheek hier naar toe, meer bezoekers en een langere verblijfsduur. Maar er zijn meerdere aandachtspunten - stelt de bond - want de Kerkbrink is ook een kruispunt van diverse doorgaande fietsroutes. Fietsers die niet altijd in het centrum moeten zijn, maar er soms ook gewoon langs willen.

(tekst gaat verder onder het kaartje)

Het voorstel, met de twee verbindingen die zouden vervallen.© illustratie gemeente hilversum

Vooral de route Noord-Zuid behoeft aandacht. Met de afsluiting van de Groest als fietsroute, en de drukte en bottlenecks op de Schapenkamp, is het volgens de bond hard nodig dat je ook aan de westzijde van het centrum van noord naar zuid, en andersom, kunt blijven doorfietsen. ,,Omdat er een natuurlijke ‘fietsring’ ontbreekt, heb je daarvoor ook de Kerkbrink nodig.” Deze verbinding helpt ook het fietsverkeer te verdelen over meerdere verbindingen, en fungeert ook als aanrijroute voor ‘s-Gravelandseweg, Langestraat, Herenstraat en Havenstraat.

Geen goed plan

De gemeente wil echter twee van de drie fietsroutes over de Kerkbrink schrappen. Het voorstel om het fietsverkeer via de Oude Torenstraat om te leiden lijkt de bond geen goed plan. ,,Je krijgt dan meerdere kruisende bewegingen - oversteken - over de binnenring, die al regelmatig vaststaat.” Beter is het om deze verkeersstromen gescheiden te houden, waarbij de auto’s om de Grote Kerk heengaan, en de fietsers binnendoor over de Kerkbrink. Zo blijft de verbinding tussen de ‘s-Gravelandseweg en de Langestraat/Herenstraat in stand. Dit past volgens de bond ook goed in de wereldwijde trend om stadscentra (veel) fietsbaarder, en daarmee duurzamer, te maken. Voorbeelden: Parijs en Brussel, en dichterbij huis Utrecht en Groningen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.