Vrienden Soester Eng in actie tegen ’onaanvaardbare verstoring’ door hoogbouw Dalweg-plan. ’Gemeenteraad, ga niet verder dan zes lagen’

’De fotovisualisatie laat zien hoe hoogbouw het karakter van de Eng zal aantasten.’© foto Stichting Vrienden Soester Eng.

Eddie de Paepe
Soest

De Stichting Vrienden Soester Eng heeft bezwaar gemaakt tegen de toegestane acht tot tien bouwlagen in het plan voor woningbouw aan de Dalweg. De Stichting vraagt de gemeenteraad niet verder te gaan dan zes lagen.

Volgens de Vrienden zijn de panoramische uitzichten en vergezichten een essentieel onderdeel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Soester Eng. ,,Bouwhoogten boven zes lagen verstoren de horizon vanaf de Soester Eng gezien op onaanvaardbare wijze”, stelt de stichting. ,,Ze doen ernstige afbreuk aan de landschappelijke en dorpse beleving van de Eng zoals die in de visie van burgers, raad en bestuur van Soest herhaaldelijk als waardevol is gekenschetst.”

De Vrienden wijzen erop, dat de collegepartijen in het coalitieakkoord 2022-2026 het dorpse en groene karakter bij de nieuwbouwopgaven in Soest expliciet als leidend principe noemen. Dit herkennen zij niet in het gepresenteerde ontwerpbestemmingsplan. Het nog bestaande herkenbare cultuurhistorische beeld, de (visuele) samenhang van de Eng met zijn omgeving, behoort tot het wezenlijke karakter van de Soester Eng. Als voorbeeld geven de Vrienden het zicht vanaf de Eng op het naastgelegen dorpslint met kenmerkende bebouwing zoals de Oude Kerk en de voormalige zuivelfabriek. ,,Verstoring daarvan is voor een ieder die de identiteit van de Eng voor de toekomst, voor generaties na ons, wil waarborgen, niet aanvaardbaar.”

De stichting heeft een bureau een fotovisualisatie laten maken van de toegestane hoogbouw. De foto laat zien hoe de verstoring van de horizon door tien bouwlagen (op de plek bij het gemeentehuis en op de plek aan de Beukenlaan) zal zijn in de zomer. ,,Dat beeld zal in de winter met kale bomen nog groter zijn. De gebouwen zullen in het najaar en de winter extra opvallen, zeker als ook de lampen in het gebouw branden.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.