EU-waakhond looft EU-organen: coronacrisis met glans doorstaan

ANP Producties | Bron: ANP
Brussel

De Europese Commissie en de andere instellingen die de Europese Unie draaiende houden hebben de coronacrisis knap doorstaan. Ze reageerden snel en flexibel op de pandemie en slaagden erin te blijven doorwerken, oordeelt de Europese Rekenkamer.

De commissie, de raden van ministers van de EU-landen, het Europees Parlement en het Europees Hof van Justitie waren natuurlijk "niet immuun" voor de pandemie, zegt de Rekenkamer. Maar zij hebben "hun veerkracht in de afgelopen twee crisisjaren bewezen". Ze wisten zelfs nog cruciale en grootscheepse maatregelen te nemen, zoals het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro's.

De instellingen maakten in de begindagen van de epidemie meteen plannen om die aan te kunnen. Maar die plannen bleken lang niet berekend op de "ongekende crisis" die wachtte. Daarom waren ze verder aangewezen op improvisatie en kunst- en vliegwerk.

Dat slaagde volgens de rekenkamer, die toeziet op de uitgaven en daarmee op het functioneren van de EU, wonderwel. Terwijl de EU-organen toch werden gehinderd doordat ze ieder over hun eigen zaken gaan. En bovendien te maken hadden met verschillende regels van landen waar EU-instellingen gevestigd zijn, omdat het Belgische Brussel het virus net weer wat anders te lijf ging dan het Franse Straatsburg of Luxemburg.

Meer nieuws uit Buitenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.