Omwonenden werken aan alternatief plan voor ’Oekraïens wijkje’ in Soest: minder woningen, meer faciliteiten voor vluchtelingen

Het weiland aan de Insingerstraat/Blieklaan in Soest.© archieffoto studio kastermans

Eddie de Paepe
Soest

Omwonenden werken aan een kleinschalig alternatief voor het door de gemeente geplande ’Oekraïense wijkje’ op het weiland aan de Insingerstraat/Blieklaan in Soest.

De buurt heeft de gemeente gevraagd af te zien van exclusieve uitwerking van plannen aangedragen door De Alliantie. Er moet onderzoek gedaan worden naar kleinschaligere oplossingen. Het college neemt na de zomer een principebesluit over het plan om zo’n 130 flexwoningen te bouwen, voor een periode van 5 of 10 jaar. In eerste instantie voor Oekraïense vluchtelingen, later (bij leegstand) voor andere doelgroepen. ,,Het plan heeft technische, financiële, publicitaire en juridische risico’s”, stelt buurtbewoner Bart Weiland. ,,De buurt heeft zich georganiseerd hetgeen de risico’s vergroot. Een alternatief plan kan wellicht rekenen op meer begrip van de buurt en een significante verlaging van die risico’s.”

Essentiële hulp

Een uitgewerkt initiatief van enkele bewoners gaat uit van het bieden van essentiële hulp aan Oekraïense vluchtelingen door het ondersteunen van lokale initiatieven, vervolgt de Soester. ,,Het basis-idee is om terug te grijpen op de eerste inschatting van ambtenaren: 40 tot 50 wooneenheden. Daardoor zal het ruimtebeslag aanzienlijk kleiner zijn, is er ruimte voor aanvullende faciliteiten voor de vluchtelingen - gemeenschappelijke ruimte, was- en droogruimte, speelplaats, moestuin - en is de technische en sociale belasting van de buurt aanzienlijk lager. De landschappelijke inpassing wordt daardoor ook realistischer en verwacht mag worden dat er minder weerstand vanuit de buurt is.”

De bewoners wijzen onder meer op de houten huizen van het Soester bedrijf Woodyshousing en de Kleine Duinvallei in Katwijk, een woonproject voor jongeren en starters.

Fair share

Het alternatieve plan loopt volgens de buurt minder kans op de genoemde risico’s. Niet alleen omdat het kleinschaliger is, maar ook omdat het gericht is op het weer weghalen van de woningen, waarna het weiland weer in de oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. ,,Met een kleiner aantal woningen voldoet de gemeente aan haar fair share, maar minder dan de eerder besproken aantallen”, stelt Weiland. ,,Met deze aantallen is Soest meer in lijn met de buurgemeentes. Daarnaast kan wellicht op de andere door de gemeente onderzochte locaties op vergelijkbare wijze opvang voor de lange termijn worden gerealiseerd. Kleinschalige opvang was en is ook de aanbeveling vanuit het Rijk en Vluchtelingenwerk om de risico’s rond opvang beheersbaar te houden. Een overweging zou kunnen zijn om de tijdelijke woningen na afloop van de oorlog te doneren aan Oekraïne, om tijdens de wederopbouw van het land haar inwoners een dak boven het hoofd te bieden.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.