Gooise Meren krijgt stadsecoloog en openbaar meetnet luchtkwaliteit. Eerste successen voor nieuwkomer Plek

Fractievoorzitter Max de Goede van Plek.© Foto Margot Brakel Fotografie

Joyce Huibers
Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren gaat als eerste in de regio een stadsecoloog aanstellen die erop moet toezien dat al het groen in de gemeente ecologisch beheerd gaat worden. Ook komt er een professioneel gemeente breed meetnet luchtkwaliteit. Het zijn de eerste successen van de nieuwe groene partij Plek.

De Partij voor Leefomgeving en Klimaat diende over beide onderwerpen een motie in die afgelopen woensdag door een meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. Voor zowel de stadsecoloog als het meetnet luchtkwaliteit dient het college voor de begrotingsbehandeling in oktober met een voorstel te komen.

Biodiversiteit

Plek, met een zetel in de raad, meent dat een stadsecoloog nodig is om het ecologisch groenbeheer gemeente breed in te voeren. Dit zou de biodiversiteit ten goede komen waardoor weer een gezondere leefomgeving ontstaat.

Het meetnet luchtkwaliteit geeft realtime gegevens van onder andere fijnstof, roet en stikstof in de lucht. Alle data zijn daarbij openbaar. Zo kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun directe omgeving. De gemeente kan op basis van deze gegevens effectief beleid opstellen. Dat is nodig omdat volgens Plek op sommige plekken in Gooise Meren de geldende (EU-)normen voor luchtkwaliteit overschreden worden en op bijna alle plaatsen de aangescherpte WHO normen overschreden worden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.