Omwonenden Oekraïens wijkje boos over ’censuur en schijnparticipatie’ door gemeente Soest. ’Bewonersavond nu - op de valreep - online vanwege grimmige bijeenkomst’

Het weiland aan de Insingerstraat.© foto studio kastermans

Eddie de Paepe
Soest

Omwonenden van het weiland aan de Insingerstraat in Soest staan dinsdagavond weer in witte T-shirts voor het gemeentehuis. De buurt is boos over de manier waarop de gemeente het participatietraject over de plannen met het weiland aanpakt.

De gemeente Soest wil aan de Insingerstraat 130 flexwoningen neerzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne en spoedzoekers. De buurt staat op haar achterste benen nu de gemeente last minute heeft besloten een participatieavond online te houden in plaats van live in een zaaltje zoals voorgaande avonden is gebeurd. De gemeente neemt dit besluit volgens de buurt op de valreep omdat de laatste bijeenkomst volgens medewerkers van de gemeente grimmig was verlopen. De buurt vindt dit waanzin en zegt dat kritische woorden een logisch gevolg zijn van het falend overheidsapparaat in de gemeente.

De gemeente zegt in de 130 flexwoningen vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten. Maar de buurt prikt hier naar eigen zeggen doorheen en ziet de plannen als een woningbouwproject. Uit mailwisselingen binnen de gemeente blijkt dat op 10 maart al een kant-en-klaar plan klaar lag en dat de flexwoningen zijn aangeboden door woningcorporatie Alliantie, die de voorkeur heeft voor een locatie waar de woningen 15 jaar kunnen staan.

(tekst gaat verder onder de foto)

’Geen flats van Metz.’© foto caspar huurdeman

Deal

,,Terwijl er nog geen vraag was vanuit de landelijke overheid om mensen op te vangen, had gemeente Soest al een deal met de Alliantie”, constateert buurtbewoner Koen Dessens. ,,Wij worden totaal niet serieus genomen in onze zorgen en komen steeds achter nieuwe informatie waaruit blijkt dat dit hele plan niet klopt. Als we vragen stellen op de participatieavonden, krijgen wij geen antwoorden. Ook niet op de vraag waarom dit grootschalige plan nodig is. Dat zorgt voor frustratie die voortkomt uit gevoel van onrecht en onmacht. Maar frustratie uiten is toch niet gelijk aan een grimmige situatie zoals de gemeente stelt.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Een eerdere actie voor het gemeentehuis.© foto caspar huurdeman

,,Er is hier sprake van schijnparticipatie en censuur”, meent buurtbewoner Bart Weiland. ,,Vorige bijeenkomsten is ons verboden om opnames te maken, waardoor wij onze achterban niet konden informeren en het enige wat wij krijgen zijn uiterst summiere notulen. Daar kunnen wij niet mee werken. En nu wordt ons, nota bene een dag voor de volgende bijeenkomst, medegedeeld dat we fysiek niet welkom zijn. Met de samenkomst op het gemeentehuis laten wij zien juist te willen participeren. Maar niet op de manier zoals dat nu gaat. Wij hebben specifiek aangedrongen om de mogelijkheid tot betere discussies en debat. Vanachter een beeldscherm met tientallen mensen valt niet te participeren.”

Verruwing

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat de participatiebijeenkomst is gewijzigd van fysiek in online. ,,Dat hebben we gedaan vanwege een verruwing van de omgangsvormen in de vorige bijeenkomst. Daarover hebben we bewoners geïnformeerd, en het staat ook op de website.” Burgemeester Rob Metz bestrijdt met klem dat het er aan de Insingerstraat sprake is van een (met de Alliantie) voorgekookt plan. Verder benadrukt hij dat er geen sprake van is dat de gemeenteraad helemaal buiten spel is gezet. Het college maakt in dit geval gebruik van de wettelijk mogelijkheid om tijdelijk (voor een periode van maximaal 10 jaar) af te wijken van het bestemmingsplan, de zogeheten kruimelregeling. ,,De raad heeft daarbij geen formele rol. Mochten er plannen komen voor permanente bebouwing, dan is daar een nieuwe en andere procedure voor nodig. Daarbij heeft de raad wél een formele rol en is er inspraak voor de buurt en andere belanghebbenden. Het traject nu is puur ingestoken voor tijdelijke noodwoningen.” Deraad volgt volgens Metz het proces kritisch.

Metz begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen. ,,Roeiend met de riemen die we hebben, zoeken we een balans tussen de belangen van omwonenden én de urgentie van huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.” Woensdag heeft hij nog een gesprek met de kerngroep van de bewoners. ,,Het college gaat zeker niet over een nacht ijs. Als portefeuillehouder in combinatie met mijn rol als burgemeester begrijp ik dat inwoners grote zorgen hebben. Dit is een dossier waar ook ik wakker van lig. Het college zal de emoties van omwonenden zeker meewegen, maar moet uiteindelijk een rationele keuze maken.”

Lees ook: Democratie in plaats van dictatuur? ’Alsof ik veertig jaar terug in de tijd ben gereisd, naar een communistische plek’ | opinie

’Geen flats van Metz’; Stille demonstratie omwonenden tegen bouw ’Oekraïens wijkje’ in Soest. Gemeenteraad komt met open brief aan bevolking

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.