Nieuw elan, maar wel financiële molensteen in Wijdemeren: de kas is helemaal leeg

Vlnr. Stan Poels (PvdA/GL), Sorrel Hidding (VVD), Alette Zandbergen en Gert Zagt (DLP)

Vlnr. Stan Poels (PvdA/GL), Sorrel Hidding (VVD), Alette Zandbergen en Gert Zagt (DLP)© foto ram lachman

Hans van Keken
Wijdemeren

Geen slepende hoofdpijndossiers meer, maar vooral participatie, duidelijkheid en communicatie, zo wil het nieuwe Wijdemeerse college. Intussen is er wel de molensteen van een uitdijend financieel probleem.

Realisme moet dan ook de boventoon voeren, blijkt uit het coalitieakkoord-plus, gepresenteerd door formateur Gert Zagt (DLP). De fractievoorzitters van De Lokale Partij, VVD en PvdA/GL, in Wijdemeren de nieuwe coalitie vormend, willen daarbij vooral nieuw elan uitstralen. Al geeft het motto ’alle hens aan dek’ aan dat het niet makkelijk zal zijn.

Ondergrens

Alleen al omdat de financiële situatie van Wijdemeren zelden beroerder was. De gemeente is na jaren van te veel uitgaven door de ondergrens gezakt. ,,Alle stoplichten staan op rood”, zegt Zagt dan ook.

Donkere wolken pakken zich al langer samen in het plassengebied. Dat is er alleen maar beroerder op geworden, blijkt uit de stand van zaken in het akkoord. Het in 2017 nog redelijke eigen vermogen van de gemeente (toen ruim 7,6 miljoen) blijkt helemaal op. Uitgaven aan vooral grondexploitaties, het sociaal domein, (inhuur van) personeel en ICT hebben het al die jaren uitgehold. Er is inmiddels zelfs een fors tekort, waardoor het te hopen is dat er geen onvoorziene uitgaven komen. Nog los van de financiële risico’s van inflatie, stijgende energiekosten, ontwikkelingen bij de Porseleinhaven en de onzekere grond- en belastingopbrengsten.

Scherpe keuzes

Aan scherpe beleidskeuzes valt volgens het college dan ook niet te ontkomen, maar welke dat zijn - snijden of meer inkomsten, en zo ja waar - kan beoogd wethouder financiën Zagt nog niet zeggen. Daarvoor moet de komende maanden eerst meer duidelijkheid van de afdelingen komen, ook met het oog op een begroting voor 2023. Het besef dat, ook met de dreiging van ingrijpen door de provincie, de gemeente de tering naar de nering zal moeten zetten is echter alom aanwezig.

Toch overheerst bij de beoogde wethouders Alette Zandbergen (DLP), Zagt en Poels (PvdA/GL) - Els Kruijt (VVD) was afwezig - het gevoel dat er ondanks de weinig rooskleurige situatie er een wereld te winnen is. ,,Soms is het ook een kwestie van dingen anders organiseren. Ook willen we veel meer gebruik maken van de kennis en kunde die bij de mensen in de dorpen aanwezig is”, aldus Zandbergen. Dat kan onder meer in de vorm van een uit betrokken bewoners bestaande denktank die zich met duurzaamheid wil gaan bezig houden.

Verzet

Dat DLP de verkiezingen won met het verzet tegen langlopende bouwplannen zal zich wat Zandbergen betreft ook uitbetalen. ,,Er is veel tijd en energie gestoken in kansloze bouwprojecten. We willen veel realistischer zijn en niet te veel hooi op de vork nemen.” Dat zoiets getuigt van te weinig ambitie weerspreekt het college. ,,De boel financieel op orde krijgen is op zich al heel wat.”

Geen grote bouwplannen

Grote bouwplannen zitten er de komende vier jaar dan ook niet aan te komen in Wijdemeren, al is er een voorbehoud van de VVD mocht er een voorstel voor Nederhorst-Noord komen. Bouwen - of omvormen -moet binnen de huidige grenzen. Ook nieuwbouw van het gemeentehuis (op dezelfde plek) gaat van de agenda af.

Ook niet in het college vertegenwoordigde partijen hebben invloed gehad op het coalitieakkoord, meldt Zagt. Vandaar de toevoeging ’-plus’. Hij noemde CU (dierenwelzijn, lange termijn plan voor woningbouw, armoedebeleid) en D66 (duurzaamheid, inclusiviteit). VVD-fractievoorzitter Sorrel Hidding wees ook op het raadsbreed belang van aandacht voor het sociaal domein, waar veel geld in omgaat.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.