Turnbond KNGU in hoger beroep tegen vrijspraak Vincent Wevers

© ANP

Gymnastiekbond KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd maandag door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

De bond meldt dat de voorbereidingen voor het beroep inmiddels in gang zijn gezet en dat de betrokkenen zijn geïnformeerd. Volgens een woordvoerder van de bond moet de opdracht voor het beroep alleen nog ontvankelijk worden verklaard door de commissie van beroep van het ISR.

De KNGU is niet te spreken over de handelswijze van het ISR als het gaat over de totstandkoming van de uitspraak in de zaak Wevers. „Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders”, schrijft de bond in een verklaring.

„Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen en zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking. De KNGU betreurt dat zeer en spreekt haar grote ongenoegen daarover uit. Daarnaast acht de KNGU met deze uitspraak de kans groot dat de drempel voor andere (toekomstige) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om melding te maken, hierdoor nog meer wordt verhoogd.”

Volgens de bond kan de recente uitspraak van ’ingrijpende en negatieve invloed’ zijn op de noodzakelijke verandering richting een veilig en positief (top-)sportklimaat. „De KNGU leidt uit deze uitspraak dan ook af dat het noodzakelijk is dat er een verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder plaats moet vinden.”

De bond wil tevens werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen gaat de KNGU de komende periode met sportkoepel NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek.

Maandag werd Wevers vrijgesproken. De tuchtcommissie oordeelde onder andere dat de (gespreksverslagen van de) interviews met de melders en betrokkenen van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. „De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt”, viel op te maken uit het vonnis.

Tegen Wevers was door de aanklager 28 maanden schorsing geëist, waarvan 24 maanden voorwaardelijk.

Meer nieuws uit Sport