’Geen flats van Metz’; Stille demonstratie omwonenden tegen bouw ’Oekraïens wijkje’ in Soest. Gemeenteraad komt met open brief aan bevolking

© foto Caspar Huurdeman

Eddie de Paepe
Soest

Zo’n honderd boze omwonenden en sympathisanten hebben donderdagavond voor het gemeentehuis in Soest in stilte gedemonstreerd tegen de bouw van een ’Oekraïens wijkje’. ’Geen flats van Metz’, betoogden ze, verwijzend naar de naam van de burgemeester. De burgemeester liet zich overigens niet zien.

Het college wil, zoals bekend, op het weiland op de hoek van de Insingerstraat 150 tot 200 appartementen voor gevluchte Oekraïners bouwen. Het gaat om ’wooneenheden’ met een, twee of drie kamers, gestapeld in drie tot vier lagen. De woningen zijn tijdelijk en staan er maximaal tien jaar.

Veel omwonenden voelen zich overvallen door deze plannen en vinden dat huisvesting voor zoveel vluchtelingen niet past in hun buurt. Hun bezwaren zetten ze donderdagavond kracht bij tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad over de vorming van het nieuwe college. Tijdens die bijeenkomst in het gemeentehuis lichtte tweede informateur Berntssen zijn verslag en adviezen nader toe.

(Tekst gaat door onder de foto)

Een deel van de demonstranten met voor zich de leus: Geen flats van Metz.© foto Caspar Huurdeman

Buiten verzamelden zich zwijgend een kleine honderd, deels in witte T-shirts gehulde, demonstranten. Na een half uur vertrok iedereen weer, stilletjes. „Wij wilden geen geschreeuw en geen gevloek”, aldus een van de organisatoren. De buurt werkt ondertussen aan spandoeken en posters die her en der in Soest zullen opduiken.

Open brief van de gemeenteraad Soest

Later op de avond kwam de Soester gemeenteraad met een open brief aan de bevolking. De inhoud volgt hieronder:

Beste inwoners van de gemeente Soest, beste bewoners van de wijk Overhees,

De mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen op de hoek Insingerstraat/Den Blieklaan heeft veel stof doen opwaaien. Wij als gemeenteraad zien dat er veel draagvlak en begrip is voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. U ziet net als wij de noodzaak voor het bieden van onderdak aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Maar ook zien wij dat u zorgen heeft over de locatie die nu voor onderzoek voor ligt. We hebben in de bewonersbijeenkomst van woensdag 20 april geluisterd naar uw zorgen over het verlies van groen en natuur, de verkeersveiligheid en of de wijk in staat is om grote aantallen mensen op te vangen. Wij zien ook dat sommigen van u niet gelukkig zijn met de manier waarop er met u is gecommuniceerd. Ook dat begrijpen we.

Wat kan de gemeenteraad doen?

Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over. Wel hebben wij als gemeenteraad een aantal mogelijkheden om mee te praten over het vervolg van dit traject.

Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Soest zien we dat sommige inwoners zich niet goed betrokken voelen bij de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang en meer duidelijkheid willen over hoe die keuze is gemaakt. Wij willen graag dat mensen zich wél gehoord voelen – en betrokken worden - bij de resterende keuzes rondom de vluchtelingenopvang op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan.

Wij volgen deze komende periode hoe deze afwegingen worden gemaakt.

We letten daarbij bijvoorbeeld op het aantal vluchtelingen, de duur van de opvang en het type bebouwing.

Ons doel als gemeenteraad van Soest is dus tweeledig. We moeten én willen een veilige haven bieden voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We hebben vlak voor de verkiezingen dan ook een oproep aan het college gedaan om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgebied in de gemeente Soest op te vangen. We willen ook uw zorgen erkennen en u betrekken bij de beslissingen die voorliggen. Dat is ook voor ons een hele worsteling.

Wij staan graag open voor uw signalen. Schroom niet om die met ons te delen. U kunt ons bereiken via griffie@soest.nl. Verder kunt u onze emailadressen vinden op de website van de gemeenteraad: soest.nl/gemeenteraad.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Soest

Karin Scholten (Soest2002), Jan Paauw (GGS), Liesa van Aalst (VVD), Ties de Ruijter (GroenLinks), Gerben Stormbroek (POS), Ad Witlox (PvdA), Tineke Flinterman (D66), Margriet Walraven (CU-SGP), Peter Lucas (CDA) en Johan Baks (BBS).

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.