Turntrainers Kooistra en Werkhoven door Instituut Sportrechtspraak vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Wolther Kooistra.© Foto ANP

Van onze verslaggever
Hilversum

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft de turntrainers Wolther Kooistra en Claudia Werkhoven vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de het tweetal van turnclub Turnz Amsterdam zich schuldig heeft gemaakt aan overtredingen van het tuchtreglement.

Tegen Kooistra en Werkhoven zijn, zo valt uit de uitspraak op te maken, in ieder geval vier aangiften gedaan. De incidenten die in de meldingen naar voren komen, gaan voornamelijk over de periode 2010-2020.

Tegen Kooistra eiste de aanklager een schorsing van zestien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Voor Werkhoven was de eis een voorwaardelijke schorsing van acht maanden met een proeftijd van twee jaar. De aanklager heeft vier weken de tijd om in beroep te gaan bij het ISR.

Kooistra en Werkhoven hebben in Amsterdam onder anderen Oranje-turnsters Sanna Veerman en Elze Geurts onder hun hoede.

In de uitspraak meldt het ISR dat de verklaringen van de melders onvoldoende zijn onderbouwd en dat deze vooral meningen bevatten. ,,De ISR-uitspraken over Wolther en Claudia zijn vrijwel identiek. Als je de één leest, heb je de ander ook gelezen. Hier en daar is er een nuanceverschil’’, zegt Dolf Segaar, advocaat van zowel Kooistra als Werkhoven.

Andere tuchtzaken

De KNGU legde in de zomer van 2020 het topsportprogramma voor de vrouwen tijdelijk stil vanwege de stroom aan beschuldigingen aan het adres van diverse trainers die bij de bond in dienst waren. Bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers werden tijdelijk geschorst, maar mochten al snel onder onafhankelijk toezicht hun werk hervatten.

Lees hier alle verhalen over dossier turnmisbruik.

Wiersma besloot in maart vorig jaar om op te stappen. Hij werd door het ISR schuldig bevonden aan grensverschrijdend gedrag, maar kreeg geen strafoplegging. In eerste instantie was Wiersma, inmiddels vrouwenbondscoach in Duitsland, vrijgesproken.

Nico Zijp (Flik-Flak Den Bosch/Topturnen Zuid) werd in eerste aanleg juist schuldig bevonden en kreeg een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd, maar vocht die uitspraak aan en werd alsnog vrijsproken. Patrick Kiens (destijds SV Pax Haarlemmermeer, maar inmiddels in Oostenrijkse dienst) trof een schikking na eerst te zijn vrijgesproken. Kiens, die een voorwaardelijke schorsing voor zes maanden met een proeftijd van twee jaar accepteerde, voorkwam zo dat de aanklager in beroep ging.

In de tuchtzaak tegen Vincent Wevers, wiens contract bij de KNGU niet is verlengd, is nog geen uitspraak gedaan.

Meer nieuws uit Sport