Tiny houses en sociale huurwoningen op groenstrook in Bunschoten. Akkoord tussen gemeente en Het Gooi en Omstreken

De bouwlocatie (in het midden van de foto) bij de Oostelijke Randweg.© Cyclomedia

Eddie de Paepe
Bunschoten

Op de groenstrook tussen Frits de Zwerver/Anne Frank en de Oostelijke Randweg in Bunschoten komen 16 tiny houses en 15 sociale huurwoningen te staan.

De gemeente en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken hebben hun handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst voor dit bouwplan. In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in Bunschoten worden gebouwd. De afgelopen periode heeft de gemeente in samenwerking met Het Gooi en Omstreken als ontwikkelaar gewerkt aan het bouwplan voor de in totaal 31 woningen. Daarmee willen de partijen voorzien in de dringende behoefte aan meer betaalbare woningen.

In een eerder stadium zijn buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over het plan. De aandachtspunten die daarbij naar voren zijn gekomen worden volgens de gemeente meegenomen in de ontwikkeling.

(tekst gaat door onder de foto)

De ondertekening van de intentieovereenkomst.© gemeente Bunschoten

Geluidsoverlast

Op dit moment lopen er nog enkele onderzoeken op het gebied van verkeers- en industrielawaai, flora en fauna en erfgoed/archeologie op de bouwlocatie. Onlangs is al wel bekend geworden dat de gemeente 80.000 euro subsidie krijgt van de provincie Utrecht voor geluidswerende voorzieningen. Die moeten ervoor zorgen dat de toekomstige bewoners zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van de provinciale weg en het achterliggende industrieterrein.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.