Turntrainer Nico Zijp vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Nico Zijp.© Foto ANP

Van onze verslaggever
Hilversum

Turntrainer Nico Zijp is door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van alle aanklachten van grensoverschrijdend gedrag. Het ISR acht niet bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdragingen.

De hoofdtrainer van de vrouwentak van de club Flik-Flak uit Den Bosch en coördinator van het regionaal talentencentrum Topturnen Zuid kreeg vorige zomer door de tuchtcommissie van de ISR nog een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd. Die sanctie was voor het ’stelselmatig negeren van turnsters’.

Er waren destijds veertien meldingen over Zijp bij het ISR binnengekomen. De aantijgingen - die betrekking hadden op de periode 2006-2018 - betroffen negeren van blessures, intimidatie (schreeuwen en kleineren), de voortdurende kritiek op het gewicht van turnsters en de druk die werd uitgeoefend om af te vallen. Een aantal meldsters gaf aan psychische schade aan de onheuse bejegening te hebben overgehouden.

Meer nieuws uit Sport