Ook GroenLinks in actie tegen het vangen en doodschieten van kauwtjes in Hilversum. ’College, hoe kunt u dit moreel verantwoorden?’

,,Kauwtjes worden doodgeschoten, omdat ze afval uit de vuilnisbakken halen en poepen.”© Foto: Animal Rights

Eddie de Paepe
Hilversum

In navolging van vijf natuurclubs komt ook GroenLinks in actie tegen het vangen in kooien en daarna doodschieten van kauwtjes die onder meer in de bomen aan de Groest in Hilversum slapen.

De gemeente Hilversum heeft bij de provincie ontheffing aangevraagd voor het vangen van de vogels. De vangkooien mogen tot maart 2024 het hele jaar door worden ingezet. Drie dierenbelangenorganisaties hebben samen bezwaar aangetekend. ,,Kauwtjes worden doodgeschoten, omdat ze afval uit de vuilnisbakken halen en poepen. Zorg voor goed afgesloten afvalbakken, net als in Amsterdam is gedaan, en stop met het doodschieten van kauwen," aldus Animal Rights, Fauna4Life en Flora en Faunabescherming Weesp.

Alternatieven

De organisaties zijn ook naar de rechter gestapt met het verzoek het afschot te schorsen, totdat er op hun bezwaren is beslist. De provincie heeft daarop besloten de behandeling van het bezwaar af te wachten. ,,Wij vragen de provincie het besluit te herroepen”, melden de organisaties. ,,We zijn bereid om samen met de gemeente mee te denken over diervriendelijke en niet-dodelijke alternatieven.”

De Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hebben zich inmiddels bij het protest aangesloten.

(tekst loopt door onder de foto)

© Archieffoto: Mediahuis/Hein Fach

Poepen

Hilversum wil de kauwen laten doden ’in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid’. Ze slapen in de bomen op de Groest en poepen daar ook. Mensen nemen die poep onder hun schoenen mee de winkels in.

GroenLinks zet grote vragen de overlast door de vogels en de manier waarop de gemeente die wil bestrijden. Raadslid Frank Kool bestookt daarom, namens de partij, het college met een reeks kritische vragen. Hij wil eerst horen of de kauwtjes inderdaad na het vangen gedood worden? Hoe gebeurt dat, en kan het college dat moreel verantwoorden?

Biodiversiteit

GroenLinks vraagt zich ook af of deze aanpak wel zoden aan de dijk zet. Voor de gevangen exemplaren komen vast weer nieuwe vogels in de plaats. Dan kan je de vogels beter vangen en - op flinke afstand van Hilversum - weer loslaten in de vrije natuur. En: ’Hoe verhoudt het vangen en afschieten van kauwtjes zich tot het Hilversumse beleid om de biodiversiteit te vergroten?’.

Kool zoomt verder in op de redenen voor de gemeente om in actie te komen. Waarom is poepen en slapen in de bomen - ’natuurlijk gedrag van vrijwel alle vogels’ - eigenlijk een verstoring van de openbare orde? En waarom is het gedrag en de ontlasting van kauwtjes schadelijker of ongezonder dan van andere vogels en/of dieren?

(tekst loopt door onder de foto)

Een afvalbak op de Groest.© Foto: Stichting Flora en Faunabescherming

Deskundigen

GroenLinks wil weten hoe de gemeente haar aanvraag bij de provincie heeft onderbouwd. Is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de omvang van kauwenpopulatie en de overlast (op de Groest maar ook in andere straten), en welke deskundigen hebben de gemeente eigenlijk geadviseerd?

Net als de natuurclubs benadrukt de partij dat de gebrekkige afvalinzameling door de gemeente de echte oorzaak van de overlast is. Daar moet Hilversum dus wat aan doen. GroenLinks vraagt het college om met de horeca-ondernemers te overleggen over hoe zij kunnen zorgen voor minder eetbaar afval op straat. Ook moeten b en w om tafel gaan met de bezwaarmakers, vindt de partij, die het liefst wil dat het college de aanvraag voor de ontheffing gewoon intrekt.

Lees ook: Dierenbeschermers in actie tegen vangkooien voor kauwen op de Groest in Hilversum. ’Zorg voor goed afgesloten afvalbakken en stop met het doodschieten’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.