Premium

Zo klein, zo zielig, zo niet-verstandig, zo onsportief, zo berekenend, zo slecht getimed... Ik leg al die eigenschappen op het bord van de Zaanlander schaatsploeg en haar leiding | column Mart Smeets

Mart Smeets

De bedoeling was de onverkwikkelijke toestand in de Nederlandse olympische schaatsploeg luchtigjes te ontleden. Zonder te veel bloedvergieten dus.

Meer nieuws uit Sport