Middeling inkomen voor belastingen heeft z’n beperkingen

Durk Geertsma

Na twee jaar hard werken en geld verdienen, valt het werk stil. Bij de Belastingdienst kun je dan om middeling van je inkomen vragen, zodat de inkomsten van drie jaar gelijkmatig over die jaren verdeeld worden. Vaak leidt het tot het betalen van minder belasting over die jaren, maar er zitten addertjes onder het gras.

José Joosten* heeft al jaren een hoog inkomen en betaalt navenant belasting. Geen probleem. Als ze echter op 1 januari 2020 stopt met werken hoopt ze een deel van de betaalde belasting terug te krijgen door middeling van het inkomen met 2018 en 2019: een paar duizend euro laat je niet liggen toch? Maar ze komt van een oude kermis thuis. Boosdoener: de premie volksverzekering. Daarover later meer.

Voor wie is middeling over drie aaneengesloten jaren interessant? We gaan op digitaal onderzoek uit én raadplegen fiscalist René Kuijs van de Triangelgroep in Alkmaar. Studenten die afgestudeerd zijn en met werken zijn begonnen, werknemers die een ontslagvergoeding (transitievergoeding) hebben gekregen, freelancers, ondernemers, werknemers die minder zijn gaan werken, een sabbatical hebben opgenomen of gestopt zijn met werken. De middeling gebeurt bij de Belastingdienst aan de hand van de definitieve aanslagen over de jaren waarover de middeling plaats moet vinden. Daarbij is het zaak om de uiterste tijdvakken niet uit het oog te verliezen. Een middelingsverzoek moet namelijk uiterlijk 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar van de drie middelingsjaren onherroepelijk is geworden. Als José bij voorbeeld wil kijken of ze het beste kan middelen over 2018-2019-2020 of over 2019-2020-2021 of 2020-2021-2022, dan kan ze ook gebruik maken van de cijfers uit de voorlopige aanslagen. Op de website van de Belastingdienst wordt het mooi uitgelegd.

https://bit.ly/OMB_OPTIJD

En toch werkte dit niet voor José. De premies voor de volksverzekeringen (bijdrage van elke werkende aan de AOW, de ANW en de Wet langdurige zorg) worden berekend over een inkomen van maximaal 34.712 euro (peildatum 2020) en is dus gemaximeerd op 9.597 euro. José had in 2020 weinig inkomsten en betaalde dus amper premies voor de volksverzekering. Door de middeling steeg het inkomen in 2020 en moest ze dus meer premies volksverzekeringen af gaan dragen. Dat bedrag deed het belastingvoordeel vrijwel teniet.

Middeling kent nog een paar voorwaarden: er is een teruggavedrempel van 545 euro. Die wordt niet uitgekeerd. Is het voordeel na de herberekening een voordeel van 600 euro, dan keert de Belastingdienst 55 euro uit. Verder geldt voor mensen die de middeling toepassen over het jaar waarin ze de AOW leeftijd bereiken dat er een correctie moet worden toegepast. Middeling heeft geen invloed op toegekende toeslagen voor huur en/of zorg.

Ingewikkeld? Op de website van de Belastingdienst staat een duidelijk stappenplan. https://bit.ly/OMB_STAPPEN

Op https://bit.ly/OMB_BEREKEN kan met het invullen van vijf aaneengesloten belastingjaren precies bekeken worden welke combinatie het meeste voordeel oplevert.

*fictieve naam.

Meer nieuws uit Ombudsteam

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.