Diemen wil windmolens op de grens met Gooise Meren. College nog niet voor of tegen, maar praat wel mee over gevolgen voor eigen inwoners

Tussen de rode punten het grondgebied van Gooise Meren waaraan de windmolens moeten gaan grenzen.

Tussen de rode punten het grondgebied van Gooise Meren waaraan de windmolens moeten gaan grenzen.© Provincie Noord-Holland

Joyce Huibers
Gooise Meren

De gemeenten Diemen en Amsterdam overwegen windmolens te plaatsten direct langs de gemeentegrens van Gooise Meren. Het gaat om de Diemerscheg, het meest westelijke punt van de gemeente. Om de belangen van de eigen inwoners te bewaken, sluit het college van Gooise Meren aan bij het onderzoek.

De Diemerscheg is opgenomen als zoekgebied binnen de Regionale Energie Strategie (RES). Diemen ziet hier ruimte voor vier tot vijf windmolens met een maximale tiphoogte van 146 meter. Hoewel er nog geen projectontwikkelaar is geselecteerd en er ook nog geen vergunningsprocedure is gestart, willen Amsterdam en Diemen Gooise Meren en ook Weesp betrekken bij de verdere uitwerking.

Gezondheidseffecten

Zo gaat Diemen een reflectiefase inrichten, waarin nogmaals met omwonenden en andere belanghebbenden wordt overlegd. Ook wordt het eerste inzicht qua geluid en slagschaduw verder uitgewerkt met het oog op de mogelijke gezondheidseffecten. Het college van Gooise Meren geeft gehoor aan de oproep mee te praten. Volgens burgemeester en wethouders kunnen de eigen belangen, zorgen en ideeën op deze manier direct op tafel worden gelegd. Tevens kan Gooise Meren op deze manier de zorgvuldigheid van het proces beter bewaken en mogelijke effecten van windenergie op de gemeente goed inschatten.

Het college heeft nog geen standpunt ingenomen voor of tegen windmolens op deze plek. Ook benadrukt ze dat meepraten met Diemen en Amsterdam niet gelijk staat aan instemming met de windenergieplannen. De onderzoeken die door de twee buurgemeenten worden gestart, kunnen juist een bijdragen leveren aan inzicht en beeldvorming over windenergie.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.