Hilversums college wil Hoogvliet heel graag voor Zuid behouden. Dus wordt er wéér gepraat over verkassen supermarkt van de Admiraal de Ruyterlaan naar garage Stam aan de Bosdrift

Het Hoogvliet-filiaal aan de Admiraal de Ruyterlaan.

Het Hoogvliet-filiaal aan de Admiraal de Ruyterlaan.© Archieffoto: Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Verhuizing van het Hoogvliet-filiaal van de Admiraal de Ruyterlaan naar de Bosdrift is en blijft voor de supermarktketen de enige optie. In een ultieme poging om de super voor Hilversum-Zuid te behouden, wil het college voor- tegenstanders toch weer om tafel zien te krijgen.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de supermarktketen onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het filiaal aan de Admiraal de Ruyterlaan uit te breiden. Dit op verzoek van de Hilversumse gemeenteraad. Hoogvliet Beheer BV heeft gesprekken gevoerd met verschillende partijen en er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie. Diverse varianten zijn daarbij bestudeerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat verplaatsing naar de locatie aan de Bosdrift de gewenste optie is, meldt het college nu.

Wensen en eisen

Uitbreiding in het buurtwinkelcentrum aan de Admiraal de Ruyterlaan is volgens Hoogvliet onmogelijk omdat daarmee niet kan worden voldaan aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarbij komt dat het aantal parkeerplaatsen, dat toch al aan de krappe kant is, niet kan worden uitgebreid. Uitbreiding van de super zou dan ook tot (nog) meer overlast voor de omwonenden leiden. Nog afgezien van de slechtere toegankelijkheid van het terrein achter het buurtwinkelcentrum.

De supermarktketen vraagt de raad daarom of de gemeente de participatie met de belanghebbenden over een mogelijke verhuizing weer wil opstarten. Bij dat verzoek krijgt Hoogvliet alle steun van het Hilversumse college, dat het naar eigen zeggen belangrijk vindt dat er een buurtvoorziening in Hilversum-Zuid behouden blijft.

Klankbordgroep

Daarvoor wordt een klankbordgroep opgestart. ’Het doel van deze groep is om samen met de buurt te komen tot afspraken waarbinnen de verhuizing van de supermarkt wel plaats kan vinden’, aldus B en W. ’Ook de herinvulling van de huidige locatie is onderwerp van het vervolggesprek, om samen met de buurt te komen tot een zo goed mogelijk invulling van de huidige locatie van de supermarkt.’

De kwestie speelt al sinds 2018 toen Hoogvliet het verhuisplan voorlegde aan de gemeente. Een jaar later lag het op het bordje van de raad. Die was niet overtuigd van de noodzaak van de verhuizing. Hoogvliet moest eerst maar eens meer inzicht geven in de mogelijkheden van de bestaande locatie. Daarbij constateerde de raad een gebrek aan draagvlak in de buurt voor de plannen.

Enige optie

De supermarktketen besloot daarom de (ver)bouwaanvraag voor de garage aan de Bosdrift nog even in de portefeuille te houden. Vanaf 13 juni 2019 heeft Hoogvliet gesprekken gevoerd met diverse partijen en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verbouwing en uitbreiding op de huidige plek. Conclusie: verplaatsing naar de Bosdrift is de enige overgebleven optie.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.