Gooise natuur in particulier bezit verdient bescherming. Als terreinen op de markt komen, is de kans groot dat het GNR achter het net vist | opinie

Het bouwterrein aan de Driftweg in Naarden.

Het bouwterrein aan de Driftweg in Naarden.© Foto: VVG

Hans Metz, voorzitter Vereniging Vrienden van het Gooi

In De Gooi- en Eemlander van dinsdag 7 september stond een artikel met de titel ‘Politiek moet het Goois landschap beschermen’.

Het artikel eindigt met de mededeling dat de politiek er op wordt gewezen dat gemeenten ook de mogelijkheid hebben om zelf (natuur)gebied, dat het beschermen waard is, aan te kopen.

Dat lijkt een open deur. Maar het gaat in dit geval om meer.

Het artikel is geschreven naar aanleiding van een adres van een groot aantal organisaties op het gebied van cultuurhistorie en natuur dat gericht is aan alle politieke partijen in het Gooi. Dat adres is voorzien van onder andere een link naar de website van de Provincie Noord-Holland en verwijst naar een kaart waarop de beschermde natuur in Noord Holland staat ingetekend met name het deel dat valt onder het NatuurNetwerk Nederland. Daarvan is in het Gooi gelukkig nog veel aanwezig.

Rood ingekleurd

De meest terreinen die onder dat natuurnetwerk vallen zijn groen ingekleurd, maar er zijn ook terreinen die rood zijn ingekleurd. Dat betekent dat ze particulier eigendom zijn en dat de natuurwaarden nog niet zijn gerealiseerd. In het Gooi zijn er daar nog al wat van. Alleen al in de gemeente Gooise Meren zijn dat er 17, afgezien van enkele snippers. In de gemeenten Huizen en Blaricum zijn dat er samen ook ongeveer zoveel en ook in de andere gemeenten komen ze voor.

En dan zijn er ook nog terreinen die als beschermde natuur niet vallen onder het NNN, maar wel onder Natura 2000 of onder de natuurbestemming volgens het bestemmingsplan.

De meeste van die terreinen zijn al heel lang particulier bezit. Dat is geen probleem zolang er geen activiteiten plaatsvinden die zich niet verdagen met de natuurbestemming en in bijna al die gevallen is dat ook zo. Maar als zo’n terrein op de markt komt en particulier wordt verkocht is het voor een nieuwe eigenaar uiteraard interessant om iets met zijn nieuwe eigendom te doen.

Commotie

In de afgelopen jaren is verkoop van als natuur bestemde terreinen enkele malen voorgekomen en in bijna al die gevallen heeft dat tot commotie geleid.

In het voorjaar van 2020 is het landgoed Oud Naarden te koop aangeboden. Het GNR zou dat graag hebben gekocht maar kon niet genoeg te bieden.

Een drietal jaren geleden is een terrein grenzend aan het speelpark Oud Valkeveen verkocht aan het speelpark dat een aanvraag heeft gedaan om dat vol te zetten met zonnepanelen. De gemeente heeft dat afgewezen waarna het terrein door het speelpark is ingezet als ruil voor een ander stuk beschermde natuur met de bedoeling daar een parkeerplaats van te maken.

Weer een paar jaar daarvoor is een terrein aan de Driftweg in Naarden verkocht een nieuwe eigenaar die vorig jaar met een idee kwam dat de regels van het bestemmingsplan nogal creatief interpreteert.

In al die gevallen zou het mooi zijn geweest als de nieuwe eigenaar een natuurorganisatie was, zoals het GNR of Staatsbosbeheer.

Achter het net

Heeft GNR heeft in 2017 een kaart gemaakt met daarop aangeven de terreinen die in aanmerking kwamen voor aankoop. Een groot deel van de hierboven genoemde terreinen valt daaronder. Maar als terreinen op de markt komen is de kans groot dat het GNR achter het net vist.

Het zou goed zijn als gemeenten beleid maken dat ondersteuning kan bieden bij het aankopen van particuliere terreinen met een natuurbestemming. Het gebruik maken van het zogeheten voorkeursrecht gemeenten zou daarbij een behulpzaam middel kunnen zijn.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.