Premium

Warmt moeder Aarde straks het Gooi? Groeiend verzet tegen windparken en zonnevelden, en dus komt geothermie in beeld | opinie

Voorbeeld van een geothermiecentrale.
© illustratie Larderel Energy

In de journalistiek is er een regel die de Wet van Kroon heet, vernoemd naar de oud-NRC journalist John Kroon. Die regel luidt: als het tegenovergestelde van een gebeurtenis of uitspraak groter nieuws is, dan is die gebeurtenis of uitspraak eigenlijk geen nieuws.

Om het te illustreren met een recent nieuwsbericht: ’Natuurorganisaties fel tegen zon- en windenergie in natuurgebieden’ klinkt als een open deur. Het zou pas nieuws zijn als natuurorganisaties opeens warm voorstander zouden zijn van windmolens en zonnepanelen in de natuur.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.