’Hoofd boven water houden.’ Hilversumse sportclubs hoeven opnieuw geen huur te betalen, nu voor de maanden oktober, november en december

Sportwethouder Floris Voorink (die precies een jaar geleden de eerste bal bij hockeyclub Spandersbosch sloeg) roept iedereen op om zijn of haar club te blijven steunen.© Studio Kaster,ams/Daniëlle van Coevorden

Eddie de Paepe
Hilversum

Sportclubs die hun accommodatie van de gemeente Hilversum huren, hoeven ook over de maanden oktober, november en december geen huur te betalen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben veel amateursportclubs geen optimaal gebruik kunnen en mogen maken van hun accommodaties. ,,Wij verhuren sportaccommodaties aan verschillende sportverenigingen”, licht sportwethouder Floris Voorink (VVD) toe. ,,De meeste activiteiten liggen al langere tijd stil door corona. Er zijn geen barinkomsten en evenementen gaan niet door. Maar de vaste lasten, waaronder de huur van de accommodatie, lopen wel gewoon door. Veel sportverenigingen hebben financiële uitdagingen om hun hoofd boven water te houden.” Reden voor de gemeente al eerder de huur kwijt te schelden voor de maanden maart, april en mei 2020. Dit wordt nu doorgezet voor het laatste kwartaal van vorig jaar.

Tegemoetkoming

Net als begin vorig jaar heeft het Rijk de regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) beschikbaar gesteld om zo verhuurders van sportaccommodaties en daarmee de amateursportverenigingen tegemoet te kunnen komen. De gemeente, uitvoeringsorganisaties als Optisport en particuliere vastgoedeigenaren komen hiervoor in aanmerking. Hilversum gaat hier weer een aanvraag voor indienen. Het Rijk heeft in totaal dertig miljoen euro beschikbaar gesteld.

Risico

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie en om een aanvraag bij het Rijk te mogen doen, moet je als verhuurder de huur volledig kwijtschelden voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 aan de sportclubs. Als het totaalbedrag aan aanvragen hoger is, dan wordt de dertig miljoen euro naar rato uitgekeerd onder de goedgekeurde aanvragen.

Het Hilversumse college kiest er naar eigen zeggen weer bewust voor om dit risico te nemen. Het is belangrijk om de sportclubs in deze lastige tijd te ondersteunen. Mocht de TVS-regeling niet alle inkomsten kunnen dekken, dan wordt er een beroep gedaan op de gemeentelijke Covid-19 reserve om dit verschil te kunnen betalen.

Moeilijk

Ondanks deze steun hebben veel Hilversumse verenigingen het moeilijk. Wethouder Voorink roept daarom iedereen op om zijn of haar club vooral te blijven steunen. ,,Blijf lid, help als vrijwilliger en blijf, als het even kan, als sponsor de club steunen. De verenigingen zijn ongelofelijk belangrijk voor Hilversum. Laten we er samen voor zorgen dat we hier sportief en gezond doorheen komen."

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.