Advocaat Liesbeth Zegveld voorziet dat veel kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden op voorhand 5000 euro schadevergoeding mislopen

Mevrouw Paturusi, de heer Halik en de heer Monji, drie kinderen van Indonesiërs die op Zuid-Sulawesi door de Nederlanders standrechtelijk zijn geëxecuteerd, tijdens een schorsing van hun rechtszaak hierover in 2014 in Den Haag.
© ANP/Remko de Waal
Den Haag

Niet alle nog levende kinderen van wie tijdens de Politionele Acties de vader standrechtelijk is geëxecuteerd door Nederlandse militairen komen in aanmerking voor de 5000 euro schadevergoeding die de Staat deze week afkondigde. Dat schrijft advocaat Liesbeth Zegveld in een kritische brief aan de Tweede Kamer.

’Het is tragisch dat met dit trucje er wederom geen sprake is van werkelijke erkenning, werkelijk nemen van verantwoordelijkheid en een daaraan gekoppeld gevoel van rechtvaardigheid voor deze nabestaanden van onze post-koloniale oorlog.’

Het trucje waar zij op doelt, is dat de claim om voor schadevergoeding in aanmerking te komen binnen ’een redelijke termijn’ moet zijn ingediend, nadat men bekend is geworden met de mogelijkheid de Staat hiervoor aan te spreken. Dit is precies de regel waarop eerdere claims van tientallen kinderen bij de rechter strandden.

Een of twee jaar wordt in juridische zin als redelijke termijn gezien. Wie dus langer dan twee jaar geleden al bezig was de Staat aansprakelijk te stellen, valt volgens Zegveld buiten de boot. ’De kromme situatie is dus ontstaan dat reeds vóórdat de regeling in werking is getreden, kinderen er geen aanspraak op kunnen maken omdat zij ’te laat’ zijn.’

Met haar brief wil Zegveld de Tweede Kamer bewegen ’om er bij de verantwoordelijke ministers van Buitenlandse zaken en Defensie op aan te dringen dat de eis van de zogenoemde ’redelijke termijn’ zoals deze thans in de regeling staat wordt aangepast, of niet wordt toegepast’.

Het ministerie van Defensie studeert op de brief en kan op het eerste oog niet zeggen of Zegvelds kritiek terecht is. „De Staat kan niet vooruitlopen op de beoordeling van individuele aanvragen die onder de regeling worden ingediend. Of die groep buiten de boot valt kan dus niet op voorhand worden gezegd. Het staat eenieder die recht meent te hebben op een vergoeding vrij om een aanvraag in te dienen. Elke claim zal op individuele omstandigheden worden beoordeeld en getoetst aan de eisen die de regeling stelt”, aldus een woordvoerder.

Lees ook het commentaar van afgelopen dinsdag: Claims wandaden Indonesië dienen snel en netjes afgehandeld

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.