Premium

Gooi en Vechtstreek vraagt het Rijk bijna anderhalf miljoen euro om dak- en thuisloosheid terug te dringen

Hilversum

De regiogemeenten willen het aantal dak- en thuislozen in Gooi en Vechtstreek terugdringen. Daarom hebben zij bij het Rijk aangeklopt voor een financiële bijdrage. Met een subsidie van zo’n anderhalf miljoen moet een daling van het aantal mensen zonder eigen dak boven het hoofd ingezet worden.

Een van de plannen van de Regio is om een time-out voorziening te realiseren. Een plek waar kwetsbare inwoners tot rust kunnen komen. Ook moet er kleinschalige opvang met meer ervaringsdeskundigen en financiële begeleiding komen, zodat dak- en thuislozen sneller weer op eigen benen kunnen staan. Daarvoor moeten ook met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt worden dat betalingsachterstanden worden gemeld. Op die manier hopen de gemeente sneller de juiste hulp te kunnen aanbieden. Daarnaast moet er extra aandacht komen om dak- en thuislozen aan een baan te helpen, zodat zij zo snel mogelijk zelfredzaam worden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.