Goed nieuws: Hilversumse sportclubs hoeven huur maart, april en mei niet te betalen

Sportpark Berestein.© Archieffoto Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Sportverenigingen die hun accommodatie huren van de gemeente Hilversum hoeven de huur over de maanden maart tot en met mei niet te betalen. Maar bij teveel aanmeldingen gaat het maar om een deel van de huur.

Amateurclubs hebben door de coronamaatregelen in die periode geen gebruik mogen maken van hun sportaccommodaties. Op dit moment kampen veel sportverenigingen met financiële uitdagingen, constateert de gemeente. Barinkomsten vielen weg, evenementen moesten worden afgeblazen. Later moesten allerlei maatregelen worden genomen om toch sportactiviteiten te kunnen organiseren. Daarbij liepen de vaste lasten, waaronder de huur van de accommodatie, gewoon door.

Tegemoetkoming

Het Rijk heeft de regeling TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19) ingesteld. Op basis daarvan kunnen verhuurders van sportaccommodaties amateurclubs tegemoet komen. ,,Wij hopen de kosten weer vergoed te krijgen van het Rijk”, licht sportwethouder Floris Voorink (VVD) toe. ,,Daargaan wij een aanvraag voor indienen.” Het Rijk heeft ongeveer negentig miljoen euro beschikbaar gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als verhuurder de huur kwijtschelden aan de sportclubs.

Naar rato

Het Rijk verwacht dat die negentig miljoen voldoende is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Bij overschrijding van dit bedrag wordt er niet op volgorde van aanmelding maar naar rato. Het is dus niet honderd procent zeker dat Hilversum het kwijtgescholden bedrag in zijn geheel terugkrijgt van Den Haag.

Bewust risico

,,Als college kiezen wij er bewust voor om dit risico te nemen”, stelt Voorink. ,,Wij vinden het belangrijk om onze sportclubs in deze lastige tijd te ondersteunen. Als de TVS-regeling niet alle inkomsten kan dekken, dan doen wij een beroep op de COVID-19 reserve om dit verschil te kunnen bekostigen.”

Bevestiging

Sportverenigingen die in aanmerking komen, ontvangen een schriftelijke bevestiging van het kwijtschelden van de huur. Voor organisaties die buiten de regeling vallen, gaat de gemeente per geval bekijken of en zo ja, welke ondersteuning mogelijk is. Daarnaast zoekt de gemeente met zo veel mogelijk vastgoedeigenaren van sportaccommodaties contact om hen aan te moedigen een TVS-aanvraag in te dienen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.