Onzekerheid over zwemplek op Anna’s Hoeve blijft; Hilversums college meldt ’kleine vertraging’

© Archieffoto’s Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Wordt de Speelweidevijver in recreatiegebied Anna’s Hoeve nu wel of geen officiële zwemplek? Op die vraag kan de gemeente Hilversum na twee jaar nog steeds geen antwoord geven.

De CDA-fractie heeft onlangs maar weer eens aan de bel getrokken. Ruim twee jaar geleden riep de voltallige raad het college op om samen met de provincie Noord-Holland, Waterschap AGV en het Goois Natuurreservaat te verkennen wat nodig is om van de vijvers op Anna's Hoeve ’natuurzwemvijvers’ te maken. Sindsdien is er maar weinig vooruitgang geboekt.

Afgelopen januari meldde het college dat de zaak in de projectgroep Voltooiing Groene Schakel ter tafel zou komen. Tegelijk werden de uitslagen van een onderzoek (in mei-oktober 2019) naar de waterkwaliteit van de Speelweidevijver bekendgemaakt. Daarbij was gekeken naar E-coli bacteriën en blauwalg, en naar de kwaliteit van de ‘strandjes’ en de diverse waterstromen die afvoeren naar de vijvers.

Overstort

De genomen monsters zagen er over het algemeen goed uit. Op enkele uitzonderingen na. Maar die waren waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de vijvers van Anna’s Hoeve bij zware regenval fungeren als overstort voor onder meer de Lorentzvijver en de Laapersvijver (waarvan de waterkwaliteit onvoldoende is). ,,Het rapport adviseert om, als de wens om van de Speelweidevijver officieel zwemwater te maken blijft bestaan, een zwemwaterprofiel op te stellen en nog een jaar de waterkwaliteit te monitoren”, brengt het CDA in herinnering. Omdat er tot nu toe geen voortgang is gerapporteerd en er op warme zomerse dagen wel gebruik wordt gemaakt van de vijver, hebben de christendemocraten enkele vragen aan het college voorgelegd.

Voor eigen risico

Zo wil de partij onder meer weten waarom bezoekers niet door de gemeente worden gewaarschuwd voor het mogelijk vervuilde water. ,,Voor alle oppervlaktewateren, niet zijnde officiële zwemlocaties, geldt dat er gezwommen mag worden”, reageren b en w. ,,Het zwemmen is voor eigen risico.” Verwezen wordt naar de website zwemwater.nl. ,,Altijd en met name op warme zomerdagen geldt alertheid bij het zwemmen in niet gecontroleerd oppervlaktewater.”

Zwemmen bij Anna’s Hoeve.© archieffoto studio kastermans

Bordje

Verder zijn de christendemocraten benieuwd naar hoe het staat met het project om van de Speelweidevijver betrouwbaar natuurzwemwater te maken. Daarin is een ’kleine vertraging’ opgetreden, erkent het college. Dat zit hem in het feit dat b en w het op het bordje van de projectgroep Voltooiing de Groene Schakel (onder leiding van de provincie Noord-Holland) hadden gelegd. De provincie voelde daar echter niets voor. ,,De ontwerpfase en participatie zijn nagenoeg afgerond”, licht het college dat ’nee’ toe. ,,Hierin is door bewoners en andere belanghebbenden de wens om officieel zwemwater te realiseren nooit uitgesproken.”

Ecologische scan

De bal ligt dus nu weer bij de gemeente. Hilversum laat op korte termijn een ecologische scan/onderzoek uitvoeren, belooft het college. Daar moet uit blijken of de functie als zwemplek botst met de ecologische functie. Zo ja, dan gaat het ’feest’ niet door. Zo nee, dan gaat de gemeente verder met het plan. ,,De volgende stappen zijn dan een onderzoek naar de waterkwaliteit en het opstellen van een voorlopig zwemwaterprofiel.” Daar zijn volgens het college ’aanzienlijke kosten’ mee gemoeid, naar schatting tussen de dertig- en de veertigduizend euro.

Hoeveel tijd dit alles in beslag gaat nemen, is onbekend.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.