Buurtbus Versa - nu coronaproof - rijdt door Hilversum als mobiel steunpunt voor mantelzorgers

De buurtbus van Verse Welzijn bij de ingebruikname in maart 2017.© Archieffoto Studio Kastermans

Eddie de Paepe
Hilversum

Een mobiel steunpunt voor mantelzorgers die behoefte hebben aan een luisterend oor. Dat moet de ‘Deel je zorg bus’ worden, die vanaf woensdag door Hilversum gaat rijden.

Door de crisis met het coronavirus hebben veel mantelzorgers het nog moeilijker gekregen dan ze het vaak al hadden, licht Hilverzorg het nieuw initiatief toe. ,,En diezelfde crisis heeft er juist ook voor gezorgd dat er weinig ondersteuning voor ze mogelijk was. Daarom hebben de gezamenlijke zorginstellingen in Hilversum en de gemeente het initiatief genomen voor de ‘Deel je zorg bus’.”

Coronaproof

De Buurtbus van Versa Welzijn is hiervoor coronaproof gemaakt en zal de komende periode in verschillende wijken worden opengesteld voor mantelzorgers. In de bus kunnen mantelzorgers hun verhaal kwijt aan ervaringsdeskundigen en professionals Versa welzijn, MEE, Sherpa, HilverZorg en andere zorginstellingen uit Hilversum.

Kwetsbare doelgroepen

,,Emotionele steun is erg belangrijk om de zware taken langer vol te kunnen houden.” Volgens projectleider Michiel Pot (HilverZorg) laat het initiatief zien hoe belangrijk samenwerking is binnen het sociaal domein in Hilversum. Zeker als het gaat om voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen als mantelzorgers.

Gemeente

Er zijn naar schatting 8000 mantelzorgers in Hilversum. Behalve het mogelijk maken van de jaarlijkse mantelzorgdag en de mantelzorgwaardering ondersteunt de gemeente verschillende nieuwe initiatieven voor mantelzorgers. De ‘Deel je zorg bus’ is er daar één van.

Laagdrempelig

Wethouder Karin Walters: ,,Het is erg mooi om te zien dat de samenwerkende zorgpartijen zo’n laagdrempelige manier hebben ontwikkeld om mantelzorgers dichtbij huis te ondersteunen. Dit past helemaal bij ons doel om inwoners in hun eigen buurt voorzieningen te bieden en te ondersteunen”.

Afspraak

Op de website www.deeljezorgbus.nl, die vanaf dinsdag in de lucht is, staat wanneer de bus waar is en hoe mantelzorgers een afspraak kunnen maken. Na bezoek aan de bus ontvangen mantelzorgers een informatietas waarin zowel landelijke als lokale praktische informatie zit. Zoals en wegwijzer van MantelzorgNL en het ‘Bordje vol’-spel.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.