Peuters van De Vlindertuin van Versa naar Titus Brandsma

Eddie de Paepe
Hilversum

Leerlingen van de Titus Brandsmaschool (Alberdingk Thijm Scholen) en de peuters van de Vlindertuin (Alberdingk Thijm Kinderopvang) zijn maandagochtend feestelijk én coronaproof welkom geheten in het pand aan de Lopes Diaslaan in Hilversum-Noord.

Per 1 augustus is de Vlindertuin formeel deel van Alberdingk Thijm Kinderopvang en is de vestiging verhuisd van het pand van Versa naar de ernaast liggende Titus Brandsma school.

,,Versa Welzijn en de gemeente Hilversum hebben vele jaren een goede samenwerking gehad op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie”, meldt Alberdingk Thijm Scholen. ,,Nu aan deze samenwerking een eind komt, zijn alle betrokken partijen (gemeente, Versa Welzlijn, Alberdingk Thijm Kinderopvang en BINK Kinderopvang) erin geslaagd om te zorgen dat de peuteropvang en voorschoolse educatie in Hilversum wordt voortgezet door kwalitatief goede organisaties, met behoud van de pedagogisch medewerkers.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.